Kurdiske flygtninge i Danmark

 
 

Kurdiske flygtninge i Danmark: Hvem er de? Hvad er de flygtet fra? Og hvilke konflikter bærer de med til Danmark?

De kurdiske flygtninge i Danmark er flygtet af mange forskellige grunde. Nogle har været politisk aktive i deres hjemlande, mens andre er flygtet på grund af krig og konflikt. Lige nu er mange kommet fra Syrien, tidligere kom de kurdiske flygtninge fra Irak og Tyrkiet. Nogle kom også fra Iran. Fælles for dem er, at de har levet som minoriteter i de lande de kommer fra og har oplevet forskellige former for undertrykkelse fra arabiske, tyrkiske og iranske magthaveres side. Kurset vil give et overblik over det kurdiske folks historie, selvforståelse og politisk tilhørsforhold og fokusere på konsekvenserne heraf - for forholdet til andre flygtningegrupper i Danmark og for kurdernes indbyrdes forhold. 

 

Der serveres en sandwich i løbet af aftenen.

 

Oplægsholder
Anne Sofie Schøtt, PhD Studerende på Københavns Universitet og underviser på Forsvarsakademiet

Kursusleder
Dorthe Spangsvig, frivillig Kerteminde

Tid og sted
Mandag den 20. maj 2019 kl. 17-20
Kulturhus Fjorden, Regnar Langesvej 1, 5300 Kerteminde

 

Tilmeld dig kurset ved at skrive til: 
frejaogsif@gmail.com