Hverdagsrådgivning (digitalt oplæg)

Torsdag d.18 juni kl. 13-14
 
 

Mange frivillige hjælper flygtninge med at kommunikere med offentlige myndigheder, og det er vigtigt, at man som frivillig har blik for, hvornår man selv kan rådgive flygtninge, og hvornår man skal henvise til en mere specialiseret rådgivning eller myndighederne selv. 

På dette onlinekursus vil frivilligfaglig konsulent fra DRC Dansk Flygtningehjælp Kristine Bjerre afgrænse begreber som hverdagsrådgiver, bisidder, rådgiver m.m. og give nogle redskaber, der kan bruges til at give den bedste hjælp til flygtningene. 

Oplægsholder: Kristine Bjerre, frivilligfaglig konsulent i region Sjælland. 

Tilmelding senest tirsdag den 16. juni. 

TILMELDING