Grundkursus i integrationslovgivningen

Lovgivningen på udlændingeområdet ændrer sig løbende og er krævende at holde sig opdateret på for de fleste.  

På denne kursusaften bliver du opdateret på de aktuelle vilkår, som gør sig gældende for flygtninge, der opholder sig i Danmark. Du vil få kendskab til de seneste ændringer af udlændinge- og integrationsloven samt Dansk Flygtningehjælps holdninger til disse.  

Oplægsholder
Sine Hav, integrationsfaglig konsulent i Dansk Flygtningehjælp 

Kursusleder
Line Sophia Krarup, Kursuskonsulent i Dansk flygtningehjælps Frivilligafdeling  

Tid og sted
Torsdag den 9. maj 2019 kl. 17-20
Dansk Flygtningehjælp, Borgergade 10, 5. sal, 1300 København K.

 

Tilmeld dig her!

Tilmeldingsfrist: den 26. april 2019