Grundkursus i integrationslovgivningen

Lovgivningen på udlændingeområdet ændrer sig løbende og er krævende at holde sig opdateret på for de fleste.  

På denne kursusaften bliver du opdateret på de aktuelle vilkår, som gør sig gældende for flygtninge, der opholder sig i Danmark. Du vil få kendskab til de seneste ændringer af udlændinge- og integrationsloven samt Dansk Flygtningehjælps holdninger til disse. 
 

Oplægsholder
Sine Hav, integrationsfaglig konsulent i Dansk Flygtningehjælp 

Kursusleder
Ann Sofie Quist, regional konsulent, Dansk Flygtningehjælps Frivilligafdeling

Tid og sted
Tirsdag den 22. oktober 2019 kl. 17-20
Danhostel, Skydebanevej 50, 9000 Aalborg

 

Tilmeld dig her

Tilmeldingsfrist: Fredag den 11. oktober 2019