Den ny lovgivning - det nye paradigme

 
 

Hvad betyder det for flygtningenes fremtid i Danmark.

Der er et stigende politisk fokus på midlertidighed og inddragelse af opholdstilladelser. Det skaber stor usikkerhed, frustration og afmagt blandt flygtninge i Danmark. Situationen påvirker også mange frivillige, der bliver modløse og kommer i tvivl om, hvordan de kan give den bedste støtte.   

Men hvordan er reglerne for inddragelse og hvordan forløber sagsbehandlingen hos udlændingemyndighederne? Og hvad sker der, hvis man ikke tager imod repatrieringsstøtte og ikke vil rejse frivilligt tilbage til sit hjemland?

På dette fyraftensmøde vil Line Trappehave, jurist og rådgivningsfaglig konsulent i Dansk Flygtningehjælp, give  svar på ovenstående spørgsmål, samt give gode råd til, hvordan I som frivillige kan støtte.

 

Oplægsholder
Line Trappehave, jurist og rådgivningsfaglig konsulent

Kursusleder
Hans Bo Pedersen, region konsulent i Dansk Flygtningehjælp

Tid og sted
Mandag den 26. august 2019 kl. 17-19
BoTrivsel, Hybenvej 6, 8700 Horsens

 

Tilmelding er nødvendigt - senest den 20. august

Tilmeld dig på: hans.bo.pedersen@drc.ngo