Indflydelse

Som frivillig har du mulighed for indflydelse gennem Frivilligudvalget og Repræsentantskabet

Frivilligudvalget

Frivilligudvalget fungerer som idérum og bindeled mellem Dansk Flygtningehjælp og frivillige. Udvalgets medlemmer mødes flere gange om året for at drøfte udviklingen af den frivillige indsats i samråd med Frivilligafdelingens ledelse. Frivilligudvalget gennemgår også ansøgninger til Frivilligpuljen og uddeler puljens midler til frivillige projekter og events.

Frivilligudvalget varetager de frivilliges interesser, og derfor er alle frivillige velkomne til at tage kontakt til udvalgets medlemmer for at diskutere forhold i det frivillige arbejde eller stille forslag om at en bestemt debat tages op i udvalget.

Find et medlem af Frivilligudvalget (pdf)

Læs referat fra Frivilligudvalgets møder

Frivilligudvalget består af to medlemmer og én suppleant fra hver region, altså ti medlemmer og fem suppleanter i alt. Valgperioden er to år, og hvert år er halvdelen af pladserne til valg. Valget foregår ved afstemning på et regionsmøde inden udgangen af marts, eller online hvis regionsmødet først afholdes efter udgangen af marts. Regionskonsulenten udsender information omkring valg og valgprocedure senest 1 måned før valget.

Alle aktive frivillige i Dansk Flygtningehjælp kan stille op til Frivilligudvalget.

Repræsentantskabet

Dansk Flygtningehjælps højeste myndighed er Repræsentantskabet, som mødes én gang årligt i enten maj eller juni for at tage beslutninger om Dansk Flygtningehjælps overordnede strategi og indsatsområder. Repræsentantskabet består af tre repræsentanter fra hver medlemsorganisation, seks frivillige valgt af det frivillige netværk samt Forretningsudvalget. Du kan læse mere om Repræsentantskabet på Dansk Flygtningehjælps hjemmeside her.

Frivillignetværket råder over seks pladser i Repræsentantskabet. Region Hovedstaden vælger to repræsentanter og de fire andre regioner vælger én repræsentant hver. Hver region vælger desuden én suppleant, som så går videre til en lodtrækningsrunde, da der kun er plads til tre suppleanter i Repræsentantskabet.

Frivillignetværkets pladser i Repræsentantskabet er til valg hvert andet år, hvor afstemning finder sted i forbindelse med afstemning til Frivilligudvalget. Næste valg til Repræsentantskabet er i 2019.

Find en frivillig repræsentant i Repræsentantskabet

Alle aktive frivillige i Dansk Flygtningehjælp kan stille op til valg til Repræsentantskabet.