For koordinatorer

Som koordinator har du et særligt ansvar i din frivilliggruppe. Her finder du relevant inspirationsmateriale og guides. Vi er i øjeblikket i gang med at udvikle et koordinatorkursus og en ny håndbog for koordinatorer, og i den forbindelse kommer vi til at opdatere denne side i første kvartal 2019.

Rollen som koordinator

Koordinatorhåndbog

Intra til administration af frivillige og aktiviteter

Rekruttering

Sådan kommer man i medierne

Guide til fundraising

Tips til rekruttering