Dokumenter og praktisk

Kernedokumenter

Frivilligpolitik

Frivilligpolitikken handler om din rolle og dit ansvar som frivillig i Dansk Flygtningehjælp, og den er vigtig læsning for alle frivillige i Dansk Flygtningehjælp. 

Frivilligpolitik

Det ligeværdige møde

En kort introduktion til hvordan den frivillige indsats tager afsæt i den menneskelige anerkendelse og det ligeværdige møde.

Det ligeværdige møde

Vejledning til behandling af persondata

Det er vigtigt, at alle behandler persondata på en ordentlig måde og som lever op til den gældende lovgivning. I denne guide, kan du læse om, hvordan du bør behandle persondata for frivillige og flygtninge.

Vejledning til behandling af persondata

Privatlivspolitik

Vores privatlivspolitik beskriver hvordan Dansk Flygtningehjælp indsamler og behandler frivillige og flygtninges personoplysninger. Her kan du også læse om dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine oplysninger.

Privatlivspolitik

Trykte folder og pjecer

Kontakt din regionale konsulent for at bestille trykte materialer.

Aftaler og attester

Samarbejdsaftale

Alle grupper og foreninger, som vil være en del af Dansk Flygtningehjælps frivillige netværk, skal indgå en samarbejdsaftale med Dansk Flygtningehjælp. Aftalen sætter rammerne for samarbejdet.

Samarbejdsaftale

Frivilligaftale

Alle frivillige i Dansk Flygtningehjælp skal underskrive en aftale om frivilligt arbejde, hvor man vedkender sig de principper og værdier, som Dansk Flygtningehjælp står for.

Frivilligaftale DK

Frivilligaftale UK

Børneattest

For at skabe trygge rammer for mødet mellem frivillige og flygtninge er det vigtigt, at vi indhenter børneattest fra frivillige i Dansk Flygtningehjælp, som færdes fast blandt børn og unge under 15 år. Af børneattesten fremgår det, om man er dømt for overgreb mod børn, og alle organisationer, der beskæftiger sig med børn, har pligt til at indhente disse attester. 

Når du udfylder børneattestformularen online, så vær opmærksom på at du skal holde øje med din e-boks og godkende Politiets anmodning, om at vi indhenter din børneattest. Hvis du ikke godkender anmodningen inden for 14 dage efter modtagelse, skal vi starte processen helt forfra.

Børneattest online

Børneattest papir (hvis du er fritaget for digital post)

Dokumentation af frivilligt arbejde

Attest om frivilligt arbejde, hvis du skal bruge dokumentation for, at du har arbejdet som frivillig i Dansk Flygtningehjælp.

Dokumentation af frivilligt arbejde DK

Dokumentation af frivilligt arbejde UK

Udgiftsbilag

Hvis du har haft udgifter, fx offentlig transport, som skal dækkes.

Udgiftsbilag

Kørsel

Vi har mulighed for at refundere frivilliges kørselsudgifter fra privatadresse til den frivillige aktivtet op til én gang om ugen.

Retningslinjer for kørselsgodtgørelse

Kørselsgodtgørelse

Forsikringsdækning

Som frivillig i Dansk Flygtningehjælp er du dækket af forsikring imens du laver frivilligt arbejde. Dækningen gælder arbejdsskadeforsikring, erhvervsansvarsforsikring, løsøreforsikring og forsikring af bil. 

Læs om forsikringsdækning

Samarbejdsaftale med sprogcentre

Standardaftale til samarbejde med sprogcentre, som sikrer gode rammer og vilkår for samarbejdet.

Samarbejdsaftale med sprogcentre

 

Tilladelser

Samtykkeerklæring

Såfremt det er nødvendigt for dig at blive delagtiggjort i specifikke personlige oplysninger for at kunne hjælpe en bruger videre, så skal du bruge en samtykkeerklæring. Husk at læse side 2, som har særlige opmærksomhedspunkter i forhold til behandling af personoplysninger. Vurder altid om det er nødvendigt for dig som frivillig, at få adgang til brugerens personlige oplysninger for at kunne løse sagen.

Samtykkeerklæring til personlige oplysninger

Forældretilladelse

Hvis I har en aktivitet eller gruppe for børn er det vigtigt med samtykke fra forældrene til deltagelse og de generelle rammer for deltagelsen. Tilpas skabelonen, så den passer til jeres gruppe. 

Forældretilladelse

Fototilladelse

Hvis du tager billeder, skal du sørge for at få et informeret samtykke fra de personer, som optræder synligt på billederne. Det er ofte nok med et mundtligt samtykke med vidne, men hvis billederne skal bruges i større omfang, er det en god idé at få samtykket på skrift. Hvis du tager billeder af børn, skal du altid få et skriftligt samtykke fra forældre eller værge.

Fototilladelse

 

Skabeloner

Rekrutteringsopslag

Skabelon til rekrutteringopslag (a4 word)

 

Logo

Dansk Flygtningehjælp

Rød på hvid baggrund: JPG / PNG / EPS

Hvid på rød baggrund: EPS

Dansk Flygtningehjælp Frivillig

Rød på hvid baggrund: JPG / PNG / EPS

Hvid på rød baggrund: JPG / PNG / EPS