Naturvenner - integration gennem natur

 
 

Frem til slutningen af 2018 gennemfører Dansk Flygtningehjælp og Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning under Københavns Universitet i samarbejde projektet Naturvenner – integration gennem natur.

Naturvenner er en indsats hvor frivillige fra lokale natur-, frilufts- og integrationsforeninger i fællesskab arrangerer natur- og friluftstilbud til flygtninge. Projektet gennemføres i Lyngby, Haslev, Svendborg, Aalborg og Nordfyns Kommune.

Ny ramme for mødet mellem mennesker
Med afsæt i fælles naturoplevelser vil projektet skabe en ny ramme for mødet mellem flygtninge og lokale naturvenner og give flygtninge mulighed for at lære den lokale natur at kende.  

Baggrunden er en række undersøgelser, som viser, at etniske minoriteter med ikke-vestlig baggrund, herunder flygtninge, opholder sig i den danske natur i langt mindre grad end etniske danskere. Det er blandt andet usikkerhed i forhold til, hvordan man kan og må færdes i naturen, der kan virke hæmmende.

Samarbejde mellem foreninger
Metodisk tager Naturvenner afsæt i det lokale foreningsliv, der beskæftiger sig med integration, natur og friluftsliv. Ved at etablere samarbejdsrelationer på tværs af de lokale foreninger og stille viden om etniske minoriteter og naturaktiviteter til rådighed, vil projektet motivere foreningerne til at samarbejde om lokale natur- og friluftstilbud til flygtninge.

En væsentlig del af projektet er en evalueringsindsats af den metodiske tilgang og den betydning, natur- og fritidstilbuddene har for både flygtninge og naturvenner. Projektet evalueres løbende, og der gennemføres følgeforskning ét år efter, at natur- og fritidstilbuddene er gennemført.

Naturvenner er finansieret af Socialstyrelsen. Natur- og friluftstilbud til flygtninge gennemføres i 2017 med afsæt i Dansk Flygtningehjælps frivilliggrupper i de fem lokalområder.