Kontakt

Projektledelse
Dansk Flygtningehjælp
Bente Bækgaard, projektleder
T: 33 73 52 43
E: bente.baekgaard@drc.dk

Partner
Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling, Institut for geovidenskab og naturforvaltning, Københavns Universitet
Sandra Gentin, ph.d. og landskabsforvalter
T: 35 33 16 62
E. sgentin@ign.ku.dk