Kapacitetsudvikling af etniske minoritetsforeninger (KEM)

Lokale etniske minoritetsforeninger rummer stort potentiale for at hjælpe kommuner med en mere vellykket integrationsindsats.

Indhold

Målet med KEM er at styrke etniske minoritetsforeninger i 5 udvalgte kommuner i Danmark. Følgende kommuner deltager: Høje Taastrup, Kolding, Greve, Hillerød og Horsens.

Ønsket er, at kommunerne fremadrettet får et bedre indblik og yderligere kendskab til de ressourcer som de etniske minoritetsforeninger indeholder. Dette fremmer et ligevægtigt samarbejde mellem parterne.

Over en 3-årig periode etablerer projektet:

  • et samarbejde med 5 kommuner om at styrke den enkelte kommunes dialog og samarbejde med etniske minoritetsforeninger
  • styrke de etniske minoritetsforeningers organisation og kapacitet i forhold til deres identitet og retning
  • styrke foreningernes i at udarbejde vision, strategi, handlingsplan fundraisingsplan mv.

I oktober 2015 afsluttede vi projektforløbene i Høje Taastrup og Kolding. Vi foretager en opfølgning i begge kommuner i april 2016. I slutning af 2016 afslutter vi projektforløbene i Greve, Hillerød og Horsens.

Projektet er en del af strategi – Civilsamfund bygger bro, som er iværksat af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, og har til sinde at skabe en bedre integration igennem frivillighed.

Såfremt du ønsker at få mere at vide om projektet kan du læse mere her: Download Projektbeskrivelse.

Projektperiode: 2014 - februar 2017

Deltagere

Høje Taastrup Kommune

Kolding Kommune

Greve Kommune

Hillerød Kommune

Horsens Kommune

Kontaktperson

Projektkonsulent Faisal Khiljee

+45 26 77 51 33