Hverdagstolke

 
 

HVERDAGSTOLKE OVERSÆTTER FOR FRIVILLIGE

Hverdagstolke er frivillige, flersprogede oversættere, som kan hjælpe andre frivillige i Dansk Flygtningehjælp i deres møde med flygtninge. Hverdagstolke kan fx støtte i det første matchmøde mellem en frivillig og en nyankommen flygtning, hvor der er behov for at afstemme forventninger, eller i en lektiecafé, hvor tingene skal forklares på en særlig måde. Hverdagstolke kan også hjælpe frivilliggrupper, der holder et arrangement og som skal have oversat et oplæg, eller som skal have trykte materialer oversat.

Hverdagstolkene kan oversætte fra og til mange sprog heriblandt arabisk, tigrinya, pashto, farsi og russisk. Få mere information og bestil en hverdagstolk hos koordinatorgruppen på hverdagstolke@gmail.com

AFGRÆNSNINGER FOR HVERDAGSTOLKE

Det er vigtigt at huske på, at hverdagstolke er frivillige, og altså ikke må forveksles med professionelle tolke. En hverdagstolk kan oversætte hverdagssnak og andre opgaver som en frivillig ellers alligevel ville foretage med en ny medborger. Det kan fx være at hjælpe med at læse breve fra myndigheder, men ikke opgaver der almindeligvis kræver en professionel tolk.

VIL DU VÆRE FRIVILLIG HVERDAGSTOLK?

Hvis du kan dansk og et ikke-vestligt fremmedsprog, så kan du blive hverdagstolk. Meld dig som frivillig og husk at skrive, at du ønsker at blive hverdagstolk og hvilke sprog du taler i 'kompetencefeltet'.

Bliv frivillig