Frivilligrådgivningen

Fagprofessionelle frivillige giver råd og vejledning til flygtninge og indvandrere

I Frivilligrådgivningerne kan flygtninge og indvandrere få gratis, uvildig og anonym rådgivning om blandt andet udlændingeloven og integrationsloven, sociale regler samt psykosociale anliggender. Vi yder f.eks. råd og vejledning om familiesammenføring, opholdstilladelse, integrationsloven, lov om aktiv socialpolitik og psykosociale forhold. Vi hjælper også med at forstå afgørelser og breve fra offentlige myndigheder.

Flygtninge, indvandrere og deres familier kan få hjælp, uanset hvor længe de har opholdt sig i Danmark. 

Frivilligrådgivningerne er placeret over hele landet og er bemandet med frivillige jurister, socialrådgivere, psykologer samt andre fagpersoner med relevant uddannelser og erfaring. De frivillige rådgivere har tavshedspligt og yder råd og vejledning på frivillig basis.

Adresser og åbningstider / Adresses and opening hours

Behov for en tolk?

Vær opmærksom på, at Frivilligrådgivningerne normalt ikke kan stille en tolk til rådighed. 

Nogle af rådgivningerne har dog frivillige tolke eller rådgivere, der taler f.eks. arabisk, kurmanji, sorani eller tigrinya. Du er velkommen til at kontakte den nærmeste rådgivning, inden du tager derhen, og spørge, om de har en frivillig tolk eller rådgiver, der taler dit sprog. 

Hvis ikke, skal du selv medbringe en person over 18 år, du har tillid til, som kan tolke for dig. 

Frivilligrådgivningerne vejleder ikke om asyl

Ønsker du rådgivning om asyl, skal du kontakte Dansk Flygtningehjælps professionelle og gratis asylrådgivning.

Vil du være med som frivillig?

For at blive rådgiver skal du have en god faglighed. Det er en fordel, hvis du har en vis personlig ballast og livserfaring. Er du studerende, skal du som minimum være i gang med overbygningen af dit studie og have relevant erhvervs- eller rådgivningserfaring.

Læs mere om at blive frivillig rådgiver