Frivilligrådgivningen

Fagprofessionelle frivillige giver råd og vejledning til flygtninge og indvandrere

I Frivilligrådgivningerne kan flygtninge, indvandrere og deres familier få gratis, uvildig og tværfaglig rådgivning om blandt andet udlændingeloven og integrationsloven, sociale regler samt psykosociale forhold. Vi tilbyder råd og vejledning om f.eks. familiesammenføring, permanent ophold, indfødsret, integrationsloven m.v. Vi kan også hjælpe med at forstå afgørelser og breve fra offentlige myndigheder. 

Flygtninge, indvandrere og deres familier kan få hjælp, uanset hvor længe de har opholdt sig i Danmark. 

Der findes Frivilligrådgivninger over hele landet. De frivillige rådgivere er jurister, socialrådgivere og andre fagpersoner med relevant uddannelse og erfaring. De frivillige rådgivere har tavshedspligt og yder alle sammen råd og vejledning på frivillig basis.

Adresser og åbningstider / Adresses and opening hours

Behov for en tolk?

Vær opmærksom på, at Frivilligrådgivningerne normalt ikke kan stille en tolk til rådighed. 

Nogle af rådgivningerne har dog frivillige tolke eller rådgivere, der taler f.eks. arabisk, farsi eller tigrinya. Du er velkommen til at kontakte den nærmeste rådgivning, inden du tager derhen, og spørge, om de har en frivillig tolk eller rådgiver, der taler dit sprog. 

Hvis ikke, skal du selv medbringe en person over 18 år, du har tillid til, som kan tolke for dig. 

Frivilligrådgivningerne vejleder ikke om asyl

Ønsker du rådgivning om asyl, skal du kontakte Dansk Flygtningehjælps professionelle og gratis asylrådgivning.

Vil du være med som frivillig?

Som frivillig rådgivere kan du bidrage til at sikre flygtninge og indvandreres integration og retssikkerhed i det danske samfund. For at blive rådgiver skal du have en god faglighed, og det er en fordel, hvis du har en vis personlig ballast og livserfaring. Er du studerende, skal du som minimum være i gang med overbygningen af dit studie og have relevant erhvervs- eller rådgivningserfaring.

Læs mere om at blive frivillig rådgiver her.