Repatrieringskursus - spørgeskema

Hvad lærte du, og hvor enig/uenig er du i følgende?: