CSR-partnerskab drives af medarbejderne

Medarbejderne i Boston Consulting Group har en stærk fælles målsætning om at gøre en forskel.

Boston Consulting Group Partnerskab

Boston Consulting Group og virksomhedens medarbejdere dedikerer hvert år passion og ressourcer til nonprofit-organisationer både på lokalt og globalt plan. I sommeren 2016 arrangerede BCG’s medarbejdere en stor intern fundraising-auktion til fordel for verdens flygtninge. Derudover yder BCG’s medarbejdere Dansk Flygtningehjælp nonprofit-rådgivning om partnerskaber på strategisk niveau.

”Langt de fleste hos BCG har på et tidspunkt i deres karriere været en del af vores pro bono arbejde for velgørende organisationer, og det er noget, som hele kontoret samles om og brænder for. Det at gøre en forskel skaber tydeligvis værdi for vores medar- bejdere og øger fællesskabsfølelsen. Da vi for eksempel lavede en fundraising-auktion, deltog alle vores medarbejdere. Det skabte en fantastisk oplevelse for hele kontoret.”

– Joen Moth-Poulsen, Head of BCG Copenhagen Social Impact Committee, Boston Consulting Group