For virksomheder

Stærke partnerskaber mellem den humanitære sektor og det danske erhvervsliv kan bidrage til nye innovative løsninger, der hjælper verdens flygtninge. Det kan vi i Dansk Flygtningehjælp med stor tilfredshed konstatere gang på gang. Derfor vil vi gerne invitere virksomheder til dialog om partnerskaber, som skaber værdi for begge parter.

CSR-partnerskaber 

I Dansk flygtningehjælp ser vi CSR-partnerskaber som ligeværdige samarbejder. Ved at bruge hinandens kompetencer og ressourcer kan vi redde liv og samtidig skabe værdi for både verdens flygtninge og for den enkelte virksomhed.  

I et samarbejde med Dansk Flygtningehjælp skræddersyer vi sammen partnerskabet, således at det skaber størst mulig værdi for begge parter. Og vi er altid nysgerrige efter nye partnerskaber og samarbejdsformer.

Se eksempler på Dansk Flygtningehjælps CSR-partnerskaber 

Erhvervspartnerskaber

Som erhvervspartner støtter jeres virksomheder flygtninge i verdens brændpunkter med et årligt sponsorart. Pengene bruger vi der, hvor behovet er størst. Til gengæld modtager I som erhvervspartner en række markedsføringsmaterialer, som kan bruges til at profilere virksomheden internt og eksternt. 

Læs mere om erhvervspartnerskaber