Somalia

Der er på nuværende tidspunkt en aktiv samarbejdsaftale med en lokal reintegrationspartner.

Periode

Projektet løber fra 1. oktober 2017.

Partnerorganisation

Det er Dansk Flygtningehjælps kontor i Somalia, der varetager reintegrationsstøtten for de, der vender tilbage.

Når en afvist asylansøger fra Danmark vender tilbage til sit hjemland via et reintegrationsprogram, kommer finansieringen fra de danske myndigheder, men det er den lokale partnerorganisation i det pågældende land, der varetager den konkrete opgave.

Programindhold

Den samlede reintegrationsstøtte beløber sig til ca. 32.500 kr., hvoraf de ca. 8.000 kr. er et kontantbeløb, mens resten er "in kind". 

In kind støtten kan omfatte modtagelse i lufthavnen, hjælp til kortvarig, midlertidig indkvartering, hjælp til at komme i beskæftigelse, medicin mv. Man skal være opmærksom på, at alle elementer i støtten hver især koster noget.

Sagsgang

Kontakt en hjemrejserådgiver på det relevante kontor, for at høre mere om programindholdet, sagsgangen og ansøgningsproceduren.