Målgruppe

Ansøgere, der ønsker at blive omfattet af et modtage- og reintegrationsprogram, skal medvirke til udsendelsen og må ikke have en sag om opholdstilladelse verserende sager hos myndighederne.

Udgangspunktet for at modtage reintegrationsstøtte er, at den pågældende (afviste) asylansøger medvirker til sin udrejse.

Det betyder således, at en asylansøger, som har fået endeligt afslag på asyl, og som ønsker at rejse frivilligt til sit hjemland, vil være omfattet af målgruppen for reintegrationsstøtte. Yderligere kan asylansøgere, der befinder sig i fase 2, hvor asylsagen er taget under realitetsbehandling i Danmark, frafalde deres ansøgning om asyl og være omfattet af ordningen.

Det er politiets vurdering af medvirken, der er afgørende for, om personen kan blive omfattet.

Det er ligeledes et kriterium, at den pågældende person ikke har begået alvorlig kriminalitet i Danmark.

Kontakt os

Rådgivningstjenestens hjemrejserådgivere kan hjælpe med at undersøge, om en ansøger lever op til kriterierne for at modtage reintegrationsstøtte. Selv om man lever op til kriterierne, kan man ikke regne med, at der er et aktivt og/eller tilgængeligt reintegrationsprogram for det pågældende land.

Kontakt os, hvis du vil vide mere om målgruppen (se kontaktinfo i menuen til højre).