Iran

Der er på nuværende tidspunkt en økonomisk støtteordning for iranere, som vælger at rejse frivilligt hjem.

Periode

Projektet løber fra 9. maj 2018 og frem til 31. december 2018. 

Programindhold

Iranske asylansøgere der har fået afslag på asyl eller vælger at frafalde ansøgningen om asyl kan være omfattet af støtteordningen, hvis de rejser frivilligt hjem. Støtten omfatter:

  • 15.000 kr. pr. voksen / 7.000 kr. pr. barn.
  • 10.000 kr. til erhvervsudstyr pr. voksen.
  • 10.000 kr. hvis man frafalder ansøgningen om asyl.

Støtten udbetales kontant via den danske ambassade i Teheran.

Betingelser

For at blive godkendt til den økonomiske støtteordning, skal man leve op til en række betingelser:

  • Man skal have søgt asyl i Danmark inden den 9. maj 2018.
  • Asylsag skal være antaget til realitetsbehandling, eller man har fået afslag på asyl.
  • Man skal medvirke til frivillige udrejse til Iran. At medvirke vil sige, at man skal samarbejde med politiet om udrejsen.

Sagsgang

Kontakt en hjemrejserådgiver på det relevante kontor, for at høre mere om betingelserne for støtteordningen, sagsgangen og ansøgningsproceduren.