ERIN

The European Reintegration Network

Det Europæiske Reintegrationsnetværk (The European Reintegration Network - ERIN) tilbyder socioøkonomisk reintegrationsstøtte til udenlandske statsborgere og afviste asylansøgere, der frivilligt vender tilbage til deres hjemland (eller et tredjeland hvor de er statsborgere).

Kontakt os, hvis du er interesseret i et ERIN-reintegrationsprogram for et af landene på listen i boksen til højre.

Formål

Formålet med ERIN reintegrationsstøtten er at yde bistand i form af information og rådgivning samt social og økonomiske støtte til reintegration for den tilbagevendte. De lokale partnerorganisationer i hjemlandet har som opgave, at støtte op om den tilbagevendtes muligheder for at reintegrere og opbygge et liv igen efter hjemrejsen.

Når en afvist asylansøger fra Danmark vender tilbage til sit hjemland under et ERIN-reintegrationsprogram, kommer finansieringen fra de danske myndigheder, men det er lokale partnerorganisationer i de pågældende lande, der varetager den konkrete opgave.

Netværket er implementeret af partnerlandene Australien, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Italien, Luxembourg, Malta, Norge, Rumænien, Schweiz, Serbien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland og Østrig.