Afghanistan

Der er på nuværende tidspunkt en aktiv samarbejdsaftale mellem de danske myndigheder og en lokal reintegrationspartner.

Periode

Projektet løber fra 1. august 2018 og frem til 31. juli 2020. 

Partnerorganisation

Organisationen IRARA (International Return and Reintegration Assistance) tilbyder reintegrationsstøtte i Afghanistan gennem the Aga Khan Agency for Habitat (AKAH) og Afghanistan Centre for Excellence (ACE).

Reintegrationsprogrammet er en del af det europæiske reintegrationsnetværk, ERIN (The European Reintegration Network). 

Når en afvist asylansøger fra Danmark vender tilbage til sit hjemland under et ERIN-reintegrationsprogram, kommer finansieringen fra de danske myndigheder, men det er den lokale partnerorganisation i det pågældende land, der varetager den konkrete opgave.

Programindhold

Den samlede reintegrationsstøtte beløber sig til 20.000 kr. (pr. person). Man skal være opmærksom på, at alle elementer i støtten hver især koster noget. 

Det kan være afhentning i lufthavnen, hjælp til indkvartering, social eller medicinsk hjælp, hjælp til udarbejdelse af forretningsplan eller plan for jobstart, kursus eller uddannelse. 

Der er ikke mulighed for at få udbetalt kontantbeløb, bortset fra det beløb man evt. kan få efter § 43a, hvis man vurderes at have medvirket til udrejsen fra det øjeblik der blev givet endeligt afslag på asyl og helt frem til udrejse fra Danmark.

Sagsgang

Kontakt en hjemrejserådgiver på det relevante kontor, for at høre mere om sagsgangen og ansøgningsproceduren for det enkelte land. 

Rådgivningstjenesten kender til detaljerne om, hvad de enkelte programmer indeholder. Vi har også mulighed for at facilitere kontakt mellem en potentiel ansøger og den lokale reintegrationspartner, før der ansøges.

Informationsmateriale

IRARA informationsmateriale på engelsk (herunder detaljeret oversigt over hvilke services der udgør reintegrationsstøtten).

Vær opmærksom på, at informationsmaterialet er generelt og blandt andet beskriver, at man kan få støtte som tvangsudsendt og at støtte kan søges efter hjemkomst. Det er ikke korrekt.