DRC i København

Rådgivningstjenesten er en del af Dansk Flygtningehjælps Asylafdeling som har kontor i København.

Dansk Flygtningehjælps Rådgivningstjeneste kan kontaktes

  • telefonisk på 3373 5000 

  • via e-mail til return.advice@drc.ngo eller 

  • ved personlig henvendelse på kontoret i Borgergade 6, 1300 København K

Rådgivningstjenesten tilbyder hjemrejserådgivning på hjem- og udrejsecentrene Avnstrup, Sjælsmark og Kærshovedgård, på andre asylcentre samt i Ellebæk og andre fængsler, som vi jævnligt besøger. Vi kan også tilbyde rådgivning via videokonference på asylansøgerens opholdscenter.

Dansk Flygtningehjælps Asylafdeling tilbyder også individuel, sagsspecifik rådgivning, hvis den afviste asylansøger ønsker juridisk afklaring vedrørende sin sag.

Læs mere om Asylafdelingens juridiske rådgivning og øvrige rådgivningstilbud