Pjecer

 
 

Dansk Flygtningehjælp udarbejder pjecer, der oplyser om muligheden for at få rådgivning og økonomisk støtte, hvis man overvejer at vende frivilligt tilbage til sit hjemland.

Vi har pjecer m.m. på dansk, bosnisk, tyrkisk, arabisk, kurdisk, farsi, russisk, somali, thai og vietnamesisk. Pjecerne kan downloades fra Dansk Flygtningehjælps hjemmeside.