Materiale om repatriering

 
 

Dansk Flygtningehjælp producerer pjecer, rapporter og film om og for flygtninge og indvandrere, der overvejer - eller har besluttet sig for - at vende tilbage til deres hjemland eller tidligere opholdsland.

Vores materialer findes på flere sprog og kan downloades herunder eller bestilles gratis hos Dansk Flygtningehjælp. Send en mail til atvendehjem@drc.ngo eller ring på telefon 33 73 50 00, hvis du ønsker at få tilsendt materialer.

Rapporter om at vende hjem

Film om at vende hjem (på flere sprog)

Informationer om forhold i hjemlandet
Dansk Flygtningehjælps repatrieringssektion er en del af Asylafdelingen. Vi drager stor nytte af den viden, Dansk Flygtningehjælps asyljurister har om de lande, asylansøgere - og også hjemvendende - oftest kommer fra.

Asyljuristerne udarbejder rapporter (landeprofiler) baseret på viden indsamlet af Dansk Flygtningehjælps kontorer i de relevante lande samt andre organisationers erfaringer med den menneskeretlige situation. Rapporterne beskriver fx sikkerhedssituationen i de enkelte lande, muligheder for at blive integreret i landet igen, samt forhold omkring sundhed, skolegang beskæftigelse, bolig, sociale ydelser mv.