For sagsbehandlere

 
 

Støtte til udlændinge, der ønsker at vende hjem
Repatrieringsloven giver mulighed for at støtte flygtninge og indvandrere, der ønsker at vende permanent tilbage til deres hjemland eller tidligere opholdsland. I Dansk Flygtningehjælp varetager vi den indledende rådgivning, mens kommunen tager over, når den økonomiske støtte skal bevilges og de praktiske forhold skal afklares såsom rejse, transport af ejendele og indkøb af medicin.

Repatrieringsstøtten i 2020

Som sagsbehandler får du brug for at kigge i den årlige vejledning om satsreguleringer, når du skal finde de relevante takster for repatrieringsstøtten (se den på retsinformation.dk).

Vi oplyser også om de konkrete støttemuligheder i hver enkelt sag, når vi efter en individuel rådgivningssamtale sender en anmodning om behandling af en repatrieringssag videre til den relevante sagsbehandler i bopælskommunen.

Du finder satserne for støtten i 2020 her.

Løbende økonomisk bistand - reintegrationsbistand
Udlændinge, der ikke kan forsørge sig selv, har endvidere mulighed for at søge om løbende månedlig bistand. Støtten kan enten søges for 5 år eller som en livslang månedlig ydelse. En række betingelser skal dog være opfyldt for at man kan modtage reintegrationsbistand:

  • man skal enten være fyldt 55 år, eller; være berettiget til at få førtidspension, eller; være fyldt 50 år og på grund af sin helbredstilstand være ude af stand til at forsørge sig selv
  • man skal have haft opholdstilladelse i Danmark i mindst 5 år
    Reintegrationsbistandens størrelse er også afhængig af, om man er gift med en person, som kan få sin pension udbetalt i hjemlandet. Hvis ansøgeren har fået opholdstilladelse inden 1. juli 2002, kan der bevilges en særlig ekstra ydelse.

Satserne for den løbende økonomiske støtte findes her.

Ministeriets vejledning til repatrieringsloven
Du kan også orientere dig i Udlændinge- og Integrationsministeriets "Vejledning til repatrieringsloven" fra 2019. Vejledningen fortæller meget udførligt om lovens enkelte paragraffer og deres fortolkninger. Vejledningen findes til download i menuen til venstre. 

Vigtige samarbejdspartnere

Udlændinge-og Integrationsministeriet

Udlændingestyrelsen

Udbetaling Danmark

Ambassader i Danmark