Za izbjeglice - Ko ima pravo na pomoć?

Ako ste izbjeglica i imate dozvolu boravka u Danskoj zbog rata i progona u svojoj domovini (Zakon o strancima § 7, stavak. 1. i 2. kao i § 8), možete podnijeti zahtjev za pomoć za trajni povratak u svoju domovinu. Stranci koji imaju humanitarnu dozvolu boravka (Zakon o strancima § 9 b) također mogu dobiti pomoć za povratak  shodno zakonu, kao i osobe koje su dobile dozvolu boravka  na osnovu spajanja sa članovima porodice koji imaju status izbjeglice (Zakon o strancima § 9 c).

Ne možete dobiti podršku za povratak u domovinu ukoliko ste postali Danski državljanin.


Velika odluka

Ukoliko imate status izbjeglice u Danskoj i razmišljate o povratku u svoju domovinu, postoje mnogi faktori koje biste trebali uzeti u obzir. To su na primjer,  vaša fizička sigurnost, a tu su i posebne okolnosti, kao što su psihičke traume, koje mogu utjecati na vas prilikom povratka.

Također je važno uzeti u obzir pitanje osnova buduće egzistencije, stanovanja, obrazovanja, liječenja itd.. – te dali imate obitelj ili mrežu prijatelja u domovini, koji vam mogu pomoći da izgradite život iznova. Ako imate djecu, također je važno razmišljati o njihovoj budućnosti - pogotovo ako su rođeni u Danskoj, a nisu prije živjeli u državi u koju putuju.


Pravo pokajanja
Izbjeglice koje se vraćaju u domovinu, uz podršku shodno Zakonu o repatrijaciji, imaju mogućnost da se ponovno vrate u Dansku u roku od 12 mjeseci og dana povratka u domovinu a to se zove pravo na pokajanje.

Pravo na pokajanje se odnosi takodjer i na osobe koje su dobile dozvolu boravka u Danskoj na osnovu spajanja familije sa osobom koja ima status izbjeglice u Danskoj - ali samo ukoliko se navedena osoba vrati u domovinu, zajedno s osobom koja ima status izbjeglice u Danskoj.

Pravila oko prava na pokajanje mogu biti veoma teška za shvatiti. Kontaktirajte nas ukoliko želite više informacija i ako zelite da vidite dali ste i vi obuhvaćeni pravom na pokajanje.


Može li se pravo pokajanja produžiti? 
Pravo pokajanja se u nekim slučajevima može produžiti na 24 mjeseca. Zahtjev za produženje mora se podnijeti ca. tri mjeseca prije isteka prve godine prava na pokajanje.

Ne postoji obrazac zahtjeva, ali treba da napišete pismo koje sadrži glavne razloge zašto postoji potreba za još jednu godinu, da bi donijeli konačnu odluku. Danski ured za strance će vam dati odgovor dali vam je odobreno produženje prava na pokajanje.

Zahtjev za produženje prava na pokajanje treba poslati poštom na slijedeću adresu:

   Udlændingestyrelsen, 
   Ryesgade 53, 
   2100 København Ø 
   Denmark

Zahtjev za produženje prava na pokajanje možete takodjer poslati putem e-maila na: bortfald@us.dk


Pomoć će se dati samo onima kojima je potrebna
Kao i kod drugih socijalnih davanja u Danskoj, procjena vašeg prava na pomoć za povratak vrši se na osnovu procjene vaše ekonomske situacije. To znači da možete dobiti podršku samo ukoliko niste u stanju da sami finansirate preseljenje u domovinu. Drugim riječima rečeno, vi nemate automatski pravo na pomoć jer se odričete dozvole boravka u Danskoj.

Komuna mora napraviti procjenu vaše ekonomske situracije da bi se utvrdilo dali ispunjavate uvjete za dobijanje pomoći. Ova procjena uključuje, na primjer:

 • Uštede
 • Nekretnine – kako u Danskoj tako i u vašoj domovini
 • Automobil
 • Penzije i ATP

Komuna može odbiti Vaš zahtjev za pomoć, ako imate više od određenog iznosa vrijednosti - primjerice, ako prodate automobil i podignete vašu enzionu uštedu. Možete imati 50.000 DKK, ako ste samac i 100.000 danskih kruna, ako ste u braku. Ukoliko imate više od tog iznosa, komuna može odbiti pomoć ili oduzeti dio novca od pomoći za etabliranje u domovini.


Ekonomska pomoć za povratak kući 
Ukoliko komuna procijeni da ispunjavate uslove za dobijanje ekonomske pomoći shodno Zakomu o repatrijaciji, tu pomoć mogu sačinjavati:

 • Putni troškovi: Karta u jednom smjeru za zemlju porijekla ili zemlju nekadašnjeg boravka. U iznimnim slučajevima, komuna može odobriti povratnu kartu za pratioca kada je riječ o starijim, bolesnim i zdravstveno ugroženim osobama koje se repatriraju
   
 • Prijevoz ličnih stvari (do 2 m³ po osobi) 
   
 • Pomoć za etabliranje u domovini (isplaćuje se u dva dijela): 
  129.430 DKK po odrasloj osobi koja je napunila 18 godina (isplaćuje se 51.772 DKK prilikom povratka i 77.658 DKK nakon 1 godine u domovini) 39.473 DKK po djetetu (isplaćuje se 15.789 DKK prilikom povratka i 23.684 DKK nakon 1 godine u domovini)
   
 • Troškovi za kupovinu i transport opreme za privredu (do 14.984 DKK po odrasloj osobi i do 19.353 kr. za transport) – važi samo za neke zemlje 
   
 • Prijevoz privredne opreme koju povratnik već posjeduje (do 14.984 DKK) 
   
 • Troškovi socijalnog osiguranja u domovini za 1 godinu (6.450 DKK), ako u zemlji povratka nema opšteg socijalnog osiguranja. Ovaj iznos može u nekim slučajevima biti isplaćen i u gotovini – obično nakon 1 godine u domovini
   
 • Troškove potrebnih lijekova propisanih od strane ljekara za najduže 1 godinu 
   
 • Troškovi za medicinska pomagala (do 6.324 DKK) i nužne vakcinacije.


Treba li pomoći platiti natrag?
Prilikom korištenja prava na pokajanje, danska komuna može – u izuzetnim slučajevima – zahtijevati povrat pomoći koja je odobrena u vezi s povratkom u domovinu.


Tekuća ekonomska pomoć – Reintegraciona pomoć 
Izbjeglice mogu tražiti dodjelu reintegracione mjesečne pomoći ukoliko nisu u mogućnosti da sami obezbjede svoju egzistenciju. Pomoć se može tražiti za period od pet godina ili do kraja života. Pravo na isplatu ove pomoći imaju osobe koje ispunjavaju više uslova:

 • Navršile su 55 godina ili ispunjavaju uslove za primanje danske prijevremene penzije ili imaju navršenih 50 godina a zbog zdravstvenog stanja ili sličnih razloga nisu u stanju sami sebe da izdržavaju. 
   
 • Imaju dozvolu za boravak u Danskoj najmanje 5 godina.

Visina reintegracione pomoći ovisi o tome dali je osoba koja se vraća u braku s osobom koja ima pravo na isplatu penzije u domovini. Ukoliko su podnosioci zahtjeva za pomoć, dozvolu boravka u Danskoj dobili prije 1 jula 2002, može im se odobriti posebna dodatna pomoć. 

Tekuća ekonomska pomoć znosi:

Grupa 1: 2.500 DKK mjesečno na period od 5 godina (ili 2.000 DKK mjesečno u slučaju doživotne pomoći) za npr. Bosna i Hercegovina, Irak, Iran, Avganistan, Somalija, Liban, Turska i Vijetnam

Grupa 2: 3.500 DKK mjesečno na period od 5 godina (ili 2.800 DKK mjesečno u slučaju doživotne pomoći) za Bosna i Hercegovina, Liban, Turska i Sribja

Grupa 3: 4.500 DKK mjesečno na period od 5 godina (ili 3.600 DKK mjesečno u slučaju doživotne pomoći) za npr. Katar, Saudijska Arabija i Kuvajt

Posebna dodatna pomoć za podnosioce zaahtjeva koji su dozvolu boravka u Danskoj dobili prije 1. jula 2002 iznosi 1.000 DKK mjesečno na period od 5 godina ili 800 DKK mjesečno u slučaju doživotne pomoći.


Individualno savjetovanje u Dansk Flygtningehjælp-u
Ukoliko razmišljate o povratku u svoju zemlju, možete doći na individualni razgovor sa savjetnikom u Danskoj Pomoći Izbjeglicama. Svrha ovog razgovora je da Vam pruži najbolji mogući temelj za donošenja vlastite odluke o eventualnom povratku u domovinu. Ukoliko je to potrebno obezbijedit ćemo prevdioca za vrijeme razgovora.

Ukoliko dodjete na razgovor u Dansku Pomoć Izbjeglicama to ne znači da se trebate vratiti u svoju domovinu. Poslije razgovora možete slobodno birati dali želite ostati u Danskoj, dali Vam je potrebno više vremena za donošenje odluke ili se želite vratiti (repatrirati).

Ako želite razgovor u Danskoj Pomoći Izbjeglicama, molimo Vas da ispunite obrazac podataka na našoj webstranici. Obrazac podataka možete takdojer isprinatati i ručno popuniti i poslati ga putem uobičajene pošte (download PDF).


Anonimno telefonsko savjetovanje
Danska Pomoć Izbjeglicama pruža takodjer mogućnost i za anonimno telefonsko savjetovanje o povratku kući. Ovo savjetovanje nije tako detaljno i ne može zamijeniti individualni razgovor.

Uvijek ste dobrodošli da nas nazovete i postavite pitanja o svemu što se odnosi na vaša razmišljanja o povratku u domovinu a možete – čak i preko telefona – dobiti generalno savjetovanje o mogućnostima podrške vašeg eventualnog povratka u domovinu.