Dành cho người tị nạn - Những ai được nhận trợ cấp?

Nếu quý vị là người tị nạn và có giấy phép cư trú tại Đan Mạch vì chiến tranh và  bị đàn áp ở đất nước qúy vị (theo luật ngọai kiều § 7  đoạn 1 và 2 cùng với luật § 8), qúy vị có thể xin tài trợ kinh tế khi trở về quê hương cũa quý vị để  sống vĩnh viễn.  Người ngoại kiều, có giấy phép cư trú nhân đạo (theo luật ngoại kiều § 9 b) cũng có được tài trợ kinh tế giống như diện đoàn tụ gia đình , và diện tị nạn (theo luật ngoại kiều § 9 c) cũng được xin trợ cấp tài chính.

Qúy vị không thể xin tài trợ kinh tế để trở về quê hương, nếu qúy vị đã trở thành một công dân Đan Mạch.


Một quyết định lớn 
Nếu qúy vị là một người tị nạn ở Đan Mạch có ý định muốn trở về quê hương cũa qúy vị, có rất nhiều yếu tố, mà qúy vị cần cân nhắc kỹ lưởng. Trong đó bao gồm như an toàn thể chất của qúy vị, và có những trường hợp đặc biệt như chấn thương tâm lý, có thể gây ra trong việc trở về quê hương cũa qúy vị.

Và cũng quan trọng, nên xem xét bảo trì cuộc sống trong tương lai của qúy vị, về chổ ở, giáo dục, cơ hội điều trị vv. – và xem xét quý vị có thân nhân gia đình hoặc những xóm giềng lân cận, có thể giúp đở quý vị xây dựng cuộc sống mới trở lại. Nếu qúy vị có con cái, cũng quan trọng, phải suy nghĩ về tương lai của chúng nó – đặc biệt khi chúng nó sinh ra ở Đan Mạch và chưa từng sống ở đất nước mà chúng nó sẽ đến.


Quyền hối tiếc 
Người tị nạn trở về quê hương cũ, được hỗ trợ chiếu theo luật hồi hương, có cơ hội được hối tiếc trong quyết định và được trở lại Đan Mạch một lần nữa trong vòng 12 tháng kể từ ngày ra đi – đây được gọi, quyền hối tiếc.

Quyền hối tiếc cũng được dành cho những người được đoàn tụ gia đình với một người tị nạn ở Đan Mạch – nhưng chỉ được xữ dụng quyền hối tiếc, khi qúy vị rời khỏi Đan Mạch, và quay trở về lại  Đan Mạch, cùng với người có diện tị nạn ở Đan Mạch.

Các luật lệ về quyền hối tiếc, có thể hơi phức tạp để tìm hiểu. Do đó nên liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin nếu qúy vị muốn biết, qúy vị có thuộc trong diện cũa quyền hối tiếc không.


Quyền hối tiếc có được gia hạn thêm không?
Quyền hối tiếc có thể gia hạn tổng cộng là 24 tháng. Đơn xin gia hạn phải  gửi  đi khoảng 3 tháng trước khi kết thúc quyền hối tiếc cũa năm đầu tiên. Không có  bản mẩu đơn xin gia hạn, nhưng quý vị phải viết một lá thư, có chứa những lý do chính đáng trong việc xin gia hạn thêm một năm nữa, để  rồi mới quyết định lần cuối cùng. Sau đó Cục di dân, sẽ thông báo quyền hối tiếc được gia hạn.

Đơn xin gia hạn có thể gửi qua đường bưu điện đến:

   Udlændingestyrelsen, 
   Ryesgade 53, 
   2100 København Ø
   Denmark

Đơn xin gia hạn cũng có thể được gửi  qua emailbortfald@us.dk.


Trợ giúp này dành cho những người cần đến

Như cũng biết, các cơ quan xã hội khác ở Đan Mạch, sẽ đánh gía qúy vị có được phép nhận trợ giúp, khi trở về quê hương, là do từ tình hình tài chính của qúy vị. Điều này có nghĩa rằng, qúy vị có thể nhận được trợ giúp nếu, qúy vị không đủ khả năng để trả chi phí cho việc di chuyển về nước cũa mình. Quý vị không có quyền nhận trợ giúp tự động, khi qúy vị từ bỏ thẻ ngụ trú của qúy vị.

Cơ quan địa phương sẽ đánh giá tài chính cũa qúy vị, để xem qúy vị có đạt đủ điều kiện để được trợ giúp. Đánh giá này bao gồm, ví dụ:

 • Qủy tiết kiệm
 • Bất động sản - cả ở Đan Mạch và ở nước cũa quý vị
 • Xe hơi
 • Tiền hưu trí và tiền hậu bổng từ ATP     

Cơ quan địa phương có thể từ chối đơn xin cũa qúy vị về việc hỗ trợ tài chính, nếu quý vị có hơn một số tiền quy định – ví dụ, nếu qúy vị bán xe và lấy tiền tiết kiệm hưu trí của quý vị. Qúy vị chỉ được có 50.000 DKK, nếu quý vị độc thân và 100.000 DKK, nếu quý vị có gia đình. Khi có nhiều hơn số tiền này, thì cơ quan địa phương có thể khước bỏ việc trợ giúp hoặc trừ đi, từ tiền được trợ cấp.


Trợ giúp kinh tế
Nếu cơ quan địa phương đánh gía, qúy vị  nhận được hỗ trợ tài chính theo luật hồi hương, sự trợ giúp này bao gồm:

 • Chi phí đi lại: Một  vòng vé máy bay đến nước xuất xứ hoặc nơi cư trú cũ. Trong trường hợp đặc biệt, cơ quan địa phương có thể cho một vé khứ hồi cho người  phụ giúp đi theo, chẳng hạn như những người cao tuổi, những người bị bệnh và những người yếu đuối.
   
 • Chi phí chuyên chở hành lý cá nhân (cho mổi người 2 m³)
   
 • Trợ giúp tái  định cư ở quê hương (được chia hai phần):
  129.430 DKK cho mổi người lớn trên 18 tuổi (được cấp phát 51.772 DKK  trước ngày ra đi và 77.658 DKK sau 1 năm hồi hương), 
  39.473 DKK cho mổi trẽ em (được cấp phát 15.789DKK  trước ngày ra đi và 23.684 DKK  sau 1 năm hồi hương)
   
 • Được mua và vận chuyển thiết bị kinh doanh (được cấp khoảng 14.984 DKK cho mổi người lớn và được  khoảng 19.353 DKK cho việc vận chuyển)
   
 • Giao thông vận tải những  thiết bị kinh doanh, mà quý vị đã có, được giúp (khoảng 14.984 DKK) 
   
 • Chi phí cho 1 năm bảo hiểm y tế ở quê hương qúy vị (6.450 DKK) nếu như chưa có bảo hiểm y tế công cộng trong nước. Số tiền này  cấp phát sau 1 năm sống ở quê hương. Chi phí thuốc men cần thiết theo toa bác sĩ, được mang theo để dùng tối đa trong 1 năm. 
   
 • Chi phí dụng cụ y tế cần thiết cho cá nhân (khoảng 6.324 DKK) và những tiêm chủng cần thiết.


Trợ cấp phải trả lại không?
Khi đã nhận hổ trợ tài chính và hối tiếc trở lại Đan Mạch – trong trường hợp đặc biệt – cơ quan địa phương, có thể thu hồi các khoản trợ cấp lại, mà có liên quan đến hồi hương.


Qúa trình trợ cấp kinh tế – trợ cấp tái hội nhập
Người ngoại kiều và không thể tự nuôi bản thân, do đó có thể xin được trợ cấp hàng tháng. Trợ cấp này có thể xin được hổ trợ cho 5 năm, hoặc trợ cấp hàng tháng cho suốt cả đời.

Trong đó, có một số điều kiện phải được đáp ứng, để có thể nhận được hỗ trợ tái hội nhập:

 • quý vị phải đủ 55 tuổi, hoặc đã được hưởng  hưu non, hoặc qúy vị vừa đủ 50 tuổi và trong trường hợp tình trạng sức khỏe yếu kém,  không thể làm việc để mưu sinh.  
   
 • qúy vị đã được phép cư trú taị Đan Mạch tối thiểu là 5 năm.

Trợ cấp tái hội nhập cũng phụ thuộc vào việc qúy vị đã kết hôn với một người được nhận lương hưu ở quê hương qúy vị. Ngoài ra những ai đã được phép định cư ở Đan mạch trước ngày 1 tháng bảy năm 2002, có thể được cấp đặc biệt thêm mổi tháng một khoản tiền.

Sự hỗ trợ tài chính được phân bối sau đây: 

Nhóm 1: 2.500 DKK  mổi tháng trong 5 năm (hoặc 2.000 DKK  mổi tháng cho suốt cuộc đời) ví ḍu thuộc những nước như Bos-nia, I-rak, I-ran, Af-gha-nis-tan, So-ma và Việt nam

Nhóm 2: 3.500 DKK  mổi tháng trong 5 năm (hoặc 2.800 DKK  mổi tháng cho suốt cuộc đời) ví ḍu thuộc những nước như Bos-nia, Li-ba-non và Thổ nhĩ  kỳ và

Nhóm 3: 4.500 DKK mổi tháng trong 5 năm (hoặc 3.600 DKK  mổi tháng cho suốt cuộc đời ) ví ḍu thuộc những nước như Qatar, Trung đông và  Ku-wait.

Trợ cấp đặc biệt thêm cho các qúy vị thuộc trong diện, đã được phép cư trú trước ngày 1 tháng bảy năm 2002, với khoản tiền 1000 DKK mổi tháng trong 5 năm hoặc 800 DKK mổi tháng cho  suốt cuộc sống.


Tư vấn cá nhân tại Hội đồng Tị nạn Đan Mạch 
Nếu qúy vị có ý định trở về  quê hương, qúy vị có thể đến tham vấn cá nhân với một tư vấn trong Hội đồng Tị nạn Đan Mạch. Mục đích của tham vấn này, là cung cấp cho qúy vị có được một cơ sở tốt nhất, để qúy vị có đủ căn bản đi đến một quyết đinh. Và có một thông dịch viên trong buổi tham vấn này, nếu qúy vị cần thiết.

Khi đến tham vấn trong Hội đồng Tị nạn Đan Mạch, không có nghĩa là qúy vị  phải trở về quê hương. Sau khi tham vấn cùng với chúng tôi, qúy vị được lựa chọn, vẩn tiếp tục sống ở Đan Mạch, hoặc có thể qúy vị cần thêm thời gian để đi đến một quyết định, hoặc nếu qúy vị muốn trở về quê hương cũa mình (hồi hương).

Nếu qúy vị muốn có cuộc tham vấn với Hội đồng Tị nạn Đan Mạch, xin vui lòng điền vào bản mẩu thông tin trên trang web của chúng tôi; oplysningsskema. Qúy vị cũng có thể in ra một mẩu đơn thông tin, điền vào và gửi cho chúng tôi qua đường bưu điện (download - PDF).


Điện thọai trợ giúp ẩn danh
 
Hội đồng Tị nạn Đan Mạch, chúng tôi cũng cung cấp tư vấn qua điện thoại nặc danh cho người tị nạn và di dân về việc trở về quê hương. Trong tư vấn này không chứa đựng nội dung đầy đủ như buổi tham vấn cá nhân. 

Qúy vị luôn được trực tiếp liên hệ qua điện thoại với chúng tôi và đặt thắc mắc về bất cứ điều gì có liên quan đến những suy nghĩ muốn trở về quê hương của qúy vị, và qua điện thoại có thể giúp qúy vị về những thắc mắc chẳng hạn trong lãnh vực cũa các cơ hội về trợ giúp tài chính vv.