สำหรับ ผู้อพยพ ผู้ลี้ภัย (thai)

 
 

สำหรับ ผู้อพยพ ผู้ลี้ภัย - ใครที่มีความสามารถสนับสนุนการช่วยเหลือค้ำจุน ?
ถ้าคุณคือผู้อพยพ ผู้ลี้ภัย และ มีใบอนุญาตให้อยู่อาศัยได้ในประเทศเดนมาร์ก เพราะว่าการมีสงคราม และการตามรังควาน การตามจับเกาะกุม ในประเทศของคุณ (ตามกฎหมายสำหรับคนต่างด้าวข้อ § 7, stk. 1 และ 2 และก็ ข้อ § 8) ดังนั้น คุณสามารถยื่นคำร้องเกี่ยวกับการสนับสนุนการช่วยเหลือค้ำจุน ต่อการกลับไปอยู่ที่ประเทศของคุณ การอนุญาตให้ชาวต่างชาติที่อยู่อาศัยในด้านมนุษยธรรม (ตามกฎหมายสำหรับคนต่างด้าวข้อ § 9 b) สามารถได้รับการสนับสนุนการช่วยเหลือค้ำจุนตามกฎหมาย และชาวต่างชาติ ต่อผู้อพยพ ผู้ลี้ภัย ที่ได้รับอนุญาตให้ย้ายครอบครัวเข้ามาอยู่ในต่างแดนด้วย (การสนับสนุนการช่วยเหลือค้ำจุนข้อ § 9 c) สามารถยื่นคำร้องได้ด้วย

คุณไม่สามารถได้รับการสนับสนุนการช่วยเหลือค้ำจุน ต่อการกลับไปอยู่ที่ประเทศของคุณ ถ้าคุณเปลี่ยนสัญชาติเป็นประเทศเดนมาร์กไปแล้ว


การตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่ 
ผู้อพยพ ผู้ลี้ภัย มีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องคิดพิจารณา ก่อนที่คุณจะตัดสินใจกลับไปอยู่ในประเทศของคุณ – ตัวอย่างเช่น เกี่ยวกับการปลอดภัยในการกลับประเทศ และ เกี่ยวกับความรู้สึกของคุณ

มันมีความสำคัญด้วย ในการตัดสินใจต่อเงินที่จะใช้ในการพำนักอาศัย การศึกษา โอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือเกี่ยวกับในด้านยารักษาโรค และอื่นๆ – และ เกี่ยวกับคุณมีครอบครัว หรือเพื่อนๆ ในประเทศของคุณ ซึ่งสามารถช่วยเหลือคุณต่อชีวิตใหม่ ถ้าคุณมีลูกต้องคิดไว้ด้วย สำหรับในอนาคตของลูก – โดยเฉพาะ ถ้าลูกชองคุณเกิดในประเทศเดนมาร์ก และ ไม่ได้พำนักอาศัยอยู่ในประเทศ ซึ่งเขาทั้งหลายจะเดินทางไปยัง


สิทธิที่จะเปลี่ยนการตัดสินใจ 
ผู้อพยพ ผู้ลี้ภัย ซึ่งจะกลับบ้านในประเทศของคุณกับการสนับสนุนการช่วยเหลือค้ำจุน ตามกฎหมายเกี่ยวกับการส่งกลับบ้าน มีโอกาสที่จะเปลี่ยนการตัดสินใจ และกลับมายังประเทศเดนมาร์กอีก ภายใน 12 เดือน จาก การเดินทาง – นี่คือ สิทธิที่จะเปลี่ยนการตัดสินใจ

สิทธิที่จะเปลี่ยนการตัดสินใจ มีผลบังคับใช้ได้ต่อผู้คน ซึ่ง มาพำนักอาศัยอยู่ในประเทศเดนมาร์ก เป็นครอบครัวผู้อพยพ ผู้ลี้ภัย – แต่ต้อง เดินทางกับผู้คนที่เป็นผู้อพยพ ผู้ลี้ภัย จากประเทศเดนมาร์ก และ กลับมายังประเทศเดนมาร์กอีก

กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิที่จะเปลี่ยนการตัดสินใจ เป็นสิ่งที่ยากแก่การเข้าใจ ติดต่อเรา สำหรับรายละเอียดที่มากกว่านี้ ถ้าคุณต้องการจะรู้ เกี่ยวกับการมีผลบังคับใช้ต่อคุณในสิทธิที่จะเปลี่ยนการตัดสินใจ


สามารถต่ออายุสิทธิที่ให้ยืดออกไปได้หรือไม่?
สิทธิที่จะเปลี่ยนการตัดสินใจ บางครั้งสามารถมีผลบังคับใช้ยืดออกไปได้ถึง  24 เดือน การยื่นคำร้องเกี่ยวกับ การยืดเวลาออกไป จะต้องส่ง ประมาณ 3 เดือน ก่อนสิ้นปี ของสิทธิที่จะเปลี่ยนการตัดสินใจ ไม่มีแบบฟอร์มการยื่นใบคำร้อง แต่จะต้องเขียนจดหมาย เกี่ยวกับเหตุผล ต้องการหนึ่งปีหรือมากกว่านั้น ต่อการตัดสินใจ คณะกรรมการชาวต่างด้าว จะตอบจดหมายเกี่ยวกับเวลาที่จะยืดออกไป

คณะกรรมการชาวต่างด้าว เกี่ยวกับการยืดเวลา จะต้องส่งโดยจดหมาย ถึง:

   Udlændingestyrelsen, คณะกรรมการชาวต่างด้าว 
   Ryesgade 53,
   2100 København Ø
   Denmark

ใบยื่นคำร้อง สามารถส่งทาง อีเมลก็ได้ ถึง bortfald@us.dk.


การสนับสนุนช่วยเหลือที่จะให้กับผู้ที่ต้องการ
เหมือนกับการสงเคราะห์โดยรัฐบาลในประเทศเดนมาร์กอื่นๆ การประเมินการสนับสนุนช่วยเหลือที่คุณจะได้รับ ที่จะกลับบ้านของคุณ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งหมายถึง คุณจะได้รับการช่วยเหลือทีคุณไม่สามารถที่จะจ่ายเองได้ สำหรับการโยกย้ายในการกลับบ้านไปในประเทศของคุณ ดังนั้น คุณไม่มีสิทธิโดยอัตโนมัติต่อการสนับสนุนช่วยเหลือ ถ้าคุณยกเลิกใบอนุญาตให้อยู่อาศัยได้ในประเทศของคุณ

เทศบาลนคร จะประเมินการสนับสนุนช่วยเหลือจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของคุณ ดูว่าถ้าคุณมีสิทธิที่จะได้รับต่อการช่วยเหลือ การประเมินนี้ ขึ้นอยู่กับ:

 • การสะสมเงิน
 • หลักทรัพย์ในประเทศเดนมาร์กและในประเทศของคุณ  
 • รถยนต์ 
 • การจ่ายเงินเกษียณและเงินเกษียณพิเศษ ATP  

เทศบาลนคร อาจจะไม่ให้ ใบยื่นคำร้องการสนับสนุนช่วยเหลือ ถ้าคุณมีเงินอยู่มาก– ดังเช่น ถ้าคุณขายรถยนต์ได้ และได้รับเงินเกษียณอายุ คุณมีขีดจำกัด 50.000 DKK ถ้าคุณอยู่คนเดียว และมีขีดจำกัด 100.000 DKK ถ้าคุณแต่งงาน ถ้าคุณมีเงินมากกว่านี้ เทศบาลนครสามารถที่จะไม่ให้เงินสนับสนุนช่วยเหลือ หรือหักเงินจากเงินสดของการจ่ายเงินครั้งแรก


การสนับสนุนช่วยเหลือเงินทางเศรษฐกิจ 
ถ้าเทศบาลนครมีการประเมิน ซึ่งคุณจะได้รับเงินสนับสนุนช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ ตามกฎหมายเกี่ยวกับการกลับไปประเทศของคุณ เงินสนับสนุนช่วยเหลือสามารถครอบไปถึง:

 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง: ตั๋วเที่ยวเดียวต่อการกลับประเทศของคุณ หรือประเทศที่คุณอาศัยอยู่มาก่อน ในกรณีพิเศษ เทศบาลนครสามารถให้ตั๋วการเดินทางไปกลับต่อผู้ร่วมเดินทางด้วย ถ้าคุณเป็นคนสูงอายุ เจ็บไข้ได้ป่วย และมีสุขภาพที่อ่อนแ
   
 • การขนส่งของส่วนบุคคล (ถึง 2 m³ ต่อคน)
   
 • การช่วยเหลือครั้งแรกในการกลับประเทศของคุณ (จ่ายเงินเป็นสองจำนวน): 129.430 DKK ต่อผู้ใหญ่ ที่มีอายุมากกว่า 18 ปี (จะจ่ายเงิน 51.772 DKK ในการเดินทาง และจ่ายเงิน 77.658 DKK หลังจาก 1 ปี ในการกลับประเทศของคุณ). 39.473 DKK ต่อเด็ก (จะจ่ายเงิน 15.789 DKK ในการเดินทาง และจ่ายเงิน 23.684 DKK หลังจาก 1 ปี ในการกลับประเทศของคุณ)
    
 • การซื้อการจ่ายและการขนส่ง การติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ (จะจ่ายเงินถึง 14.984 DKK ต่อผู้ใหญ่ และ ถึง 19.353 DKK ต่อการขนส่ง) 
   
 • เงินที่ใช้ในการขนส่งอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งผู้ที่กลับบ้านมีแล้ว (จะจ่ายเงินถึง 14.984 DKK)
   
 • การจ่ายเงินสำหรับ 1 ปี การประกันสุขภาพในการกลับประเทศของคุณ (6.450 DKK) ถ้าไม่มีการดูแลสุขภาพประชาชนในประเทศ เงินจำนวนนี้ อาจจะจ่ายเป็นเงินสดหลังจาก 1 ปี
   
 • การจ่ายเงินสำหรับ นำยาต่างๆที่หมอสั่งมาด้วย สำหรับการใช้ภายใน 1 ปี
   
 • การจ่ายเงินสำหรับ นำอุปกรณ์ทางการแพทย์ส่วนบุคคลมาด้วย (จะจ่ายเงินถึง 6.324 DKK) และเงินที่จะต้องใช้ในการฉีดวัคซีน


การสนับสนุนช่วยเหลือเงินจะจ่ายกลับคืนหรือไม่?
ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ เทศบาลนครในประเทศเดนมาร์กสามารถใช้ – ในกรณีพิเศษ – จำเป็นต้องจ่ายเงินการสนับสนุนช่วยเหลือกลับคืน การจ่ายเงินกลับคืนซึ่งเทศบาลนครเป็นผู้จ่ายเงินเกี่ยวกับการเดินทางกลับประเทศของคุณ


การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเงิน - การช่วยเหลือที่จะไปอยู่ในประเทศใหม่
ผู้อพยพ ผู้ลี้ภัย ที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ สามารถที่จะยื่นคำร้องเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือในทุกๆเดือน การสนับสนุนช่วยเหลือเงิน สามารถยื่นคำร้องขอเงินสำหรับ 5 ปี หรือได้รับเงินทุกๆเดือนจนตลอดชีวิต มีเงื่อนไขสำหรับได้รับการช่วยเหลือที่จะไปอยู่ในประเทศใหม่:

 • คุณจะต้องมีอายุ 55 ปี หรือ มีสิทธิที่จะได้รับเงินบำนาญก่อนกำหนด หรือ มีอายุ 50 ปี และไม่สามารถหาเงินดูแลตัวเองได้เป็นเพราะว่ามีปัญหาเกี่ยวกับด้านสุขภาพ 
   
 • คุณจะต้องมีใบอนุญาตให้อยู่อาศัยได้ในประเทศเดนมาร์กอย่างน้อย 5 ปี

จำนวนเงินการช่วยเหลือที่จะไปอยู่ในประเทศใหม่ ขึ้นอยู่กับผู้ที่แต่งงานแล้ว ซึ่งคู่ชีวิตสามารถได้รับเงินบำนาญของตนเอง ในการกลับไปประเทศของคุณ ถ้าคุณมีใบอนุญาตให้อยู่อาศัยได้ในประเทศเดนมาร์ก ก่อนวันที่ 1. กรกฎาคม 2002, อาจจะได้รับเงินพิเศษอีก

การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือ มีดังนี้: 

กลุ่มที่ 1: 2.500 DKK ต่อ เดือน ใน 5 ปี (หรือ 2.000 DKK ต่อ เดือน ซึ่งจะได้รับเงินช่วยเหลือตลอดชีวิต) ประเทศต่างๆ เช่น บอสเนีย อิรัก อิหร่าน อัฟกานิสถาน ประเทศโซมาเลีย เลบานอน ตุรกี และ เวียดนาม

กลุ่มที่ 2: 4.500 DKK ต่อ เดือน ใน 5 ปี (หรือ 3.600 DKK ต่อ เดือน ซึ่งจะได้รับเงินช่วยเหลือตลอดชีวิต) ประเทศต่างๆ เช่น กาตาร์ ซาอุดีอาระเบีย และคูเวต

เงินพิเศษสำหรับผู้ที่ใบอนุญาตให้อยู่อาศัยได้ในประเทศเดนมาร์ก ก่อนวันที่ 1. กรกฎาคม 2002 เป็นเงิน 1.000 DKK ทุกๆเดือน ใน 5 ปี หรือ 800 DKK ทุกๆเดือน จนตลอดชีวิต


ในการแนะนำจากการช่วยเหลือขององค์กรผู้อพยพ ผู้ลี้ภัยของประเทศเดนมาร์ก 
ถ้าคุณคิดจะกลับไปประเทศของคุณ คุณสามารถมาพูดคุยกับผู้ที่จะให้คำแนะนำกับ องค์กรผู้อพยพ ผู้ลี้ภัยของประเทศเดนมาร์ก Dansk Flygtningehjælp วัตถุประสงค์ของการพูด คือการให้รายละเอียดเพื่อที่คุณจะได้ตัดสินใจ เราจะหาล่ามในการแปลให้ถ้าคุณต้องการ

ถึงแม้ว่าคุณมาพูดกับเราเกี่ยวกับความเป็นไปได้ และเกี่ยวกับความคิดและความรู้สึก ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องกลับไปประเทศของคุณ แต่คุณจะได้รายละเอียด ซึ่งคุณต้องการการตัดสินใจของคุณ หลังจากที่ได้พูดกันแล้ว คุณสามารถที่จะเลือก เกี่ยวกับความต้องการของคุณว่าจะอยู่ในประเทศเดนมาร์ก หรือคุณต้องการเวลามากกว่านี้ในการตัดสินใจ หรือคุณต้องการกลับไปบ้าน (ในประเทศของคุณ)

ถ้าคุณต้องการที่จะพูดกับองค์กรผู้อพยพ ผู้ลี้ภัยของประเทศเดนมาร์ก Dansk Flygtningehjælp จะต้องเขียนลงในแบบฟอร์ม ที่เว็บไซด์ของเรา (oplysningsskema) คุณสามารถพิมพ์สำเนาออกจาก เครื่องคอมพิวเตอร์ เขียนแบบฟอร์มด้วยลายมือและส่งถึงเราทางไปรษณีย์ (ดาวน์โหลดที่นี่)


การแนะนำทางโทรศัพท์จะไม่ปรากฏชื่อเสียงเรียงนาม 

ในองค์กรช่วยเหลือผู้อพยพ ผู้ลี้ภัยของประเทศเดนมาร์ก Dansk Flygtningehjælp เราให้คำแนะนำทางโทรศัพท์โดยจะไม่มีการปรากฏชื่อเสียเรียงนาม ต่อผู้อพยพ ผู้ลี้ภัย และผู้ที่เข้ามาอยู่ในประเทศเกี่ยวกับ การกลับไปบ้านในประเทศของคุณ การให้คำแนะนำนี้ ไม่ครอบคลุมถึงการเผชิญหน้าพูดกัน

แน่ละ ขอเชิญคุณโทรศัพท์ติดต่อมายังเราได้ทุกเวลา และสอบถามในทุกเรื่อง ขึ้นอยู่กับที่คุณคิดจะกลับไปยังประเทศของคุณ และคุณสามารถ – โทรทางโทรศัพท์ได้ด้วย – จะได้คำแนะนำเกี่ยวกับการช่วยเหลือต่างๆ