Aktuelle satser for støtte

 
 

Satserne for støtten efter repatrieringslovens § 7 ser i 2021 sådan ud:

 • Rejseudgifter: En enkeltbillet til hjemlandet eller det tidligere opholdsland. I helt særlige tilfælde kan kommunen bevillige en returbillet til en ledsager, hvis det drejer sig om ældre, syge og helbredsmæssigt svage personer.

 • Udgifter på højst 31.836 kr. pr. person til transport af personlige ejendele eller hjælp til udgifter til køb af personligt bohave på 31.836  kr. pr. person.

 • Hjælp til etablering i hjemlandet /det tidligere opholdsland (udbetales i to dele): 144.900 kr. per voksen over 18 år (der udbetales 57.959 kr. ved udrejsen og 86.941 kr. efter 1 år i hjemlandet). 44.193 kr. per barn (der udbetales 17.677 kr. ved udrejsen og 26.516 kr. efter 1 år i hjemlandet).

 • Indkøb og transport af erhvervsudstyr (op til 16.775 kr. per voksen samt op til 21.665 kr. til transport).

 • Transport af erhvervsudstyr, som den, der vender hjem, allerede ejer (op til 16.775 kr.).

 • Udgifter til sygeforsikring til personer, der er fyldt 18 år på op til 8.118 kr. pr. år i op til 4 år - eller alternativt – når sygesikring ikke eller kun vanskeligt kan tegnes i hjemlandet eller det tidligere opholdsland– udbetaling af op til 8.118 kr. pr. år i op til 4 år til dækning af behandlingsudgifter. Denne støtte bevilliges hvis der ikke er et fungerende offentligt sundhedsvæsen i hjemlandet.

 • DRC Dansk Flygtningehjælp har fået til opgave at rådgive kommunen om de konkrete forhold omkring sygeforsikring i det pågældende land og for den individuelle ansøger.

 • Udgifter til nødvendig medbragt lægeordineret medicin til højst 1 års forbrug.

 • Udgifter til medbragte personlige medicinske hjælpemidler (op til 7.080 kr.) og til nødvendige vaccinationer.

 • Udgifter til skolegang til skolesøgende børn, der på tidspunktet for repatrieringen er fyldt 5 år, på 541 kr. om måneden pr. barn i op til 4 år, dog højst indtil det fyldte 16 år.
 • Støtte til anskaffelse af rejsedokumenter på 10.612 kr. pr. person.

Satserne for støtte efter repatrieringslovens § 10 (reintegrationsbistand) ser således ud:

 • Gruppe 1 (fx Afghanistan, Irak, Somalia Bosnien-Hercegovina, Libanon og Tyrkiet): 3.500 kr. i 5 år eller 2.800 kr. i livslang støtte.

 • Gruppe 2 (fx Israel, Japan og USA): 4.500 kr. i 5 år eller 3.600 kr. i livslang støtte.

 • Herudover kan udlændinge, der er berettigede til reintegrationsbistand, og som har fået opholdstilladelse i Danmark før den 1. juli 2002, få en supplerende reintegrationsbistand på 1000 kr. om måneden i 5 år eller 800 kr. om måneden i livslang ydelse.

 • For flere informationer om reintegrationsbistanden henvises til www.retsinformation.dk her

Fortrydelsesret

 • Flygtninge har ret til at fortryde beslutningen om at vende hjem og komme tilbage til Danmark indenfor typisk 1 år. Ved brug af fortrydelsesretten vil der være absolut tilbagebetalingskrav af repatrieringsstøtten.

Udlændinge som har modtaget repatrieringsstøtte før 1. januar 2000

 • Efter repatrieringslovens § 7, stk. 5, har en udlænding hidtil kun kunne modtage hjælp til repatriering én gang. Med ændringen er det fremover alene hjælp til repatriering, der er ydet efter repatrieringsloven, der trådte i kraft den 1. januar 2000, der er omfattet af bestemmelsen.