Om at vende hjem

Dansk Flygtningehjælp tilbyder rådgivning og information til flygtninge og indvandrere, som overvejer at vende frivilligt tilbage til deres hjemland eller et tidligere opholdsland.
 
 

Nyheder
Satserne for repatrieringslovens støttemuligheder i 2017 findes i 'Vejledning om regulering pr. 1. januar 2017 af satser efter integrationsloven og repatrieringsloven'. Se taksterne under "Aktuelle satser" eller på Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets hjemmeside her