Om at vende hjem

Dansk Flygtningehjælp tilbyder rådgivning og information til flygtninge og indvandrere, som overvejer at vende frivilligt tilbage til deres hjemland eller et tidligere opholdsland.
 
 

Nyheder

  • Repatriering til Syrien

Dansk Flygtningehjælp får mange henvendelse fra både syrere og sagsbehandlere i kommunerne om, hvorvidt det er muligt at få støtte efter repatrieringsloven til at rejse permanent tilbage til Syrien.

Dansk Flygtningehjælp skal hertil bemærke, at det fremgår af repatrieringslovens § 2, at der ved repatriering forstås udlændinges frivillige tilbagevenden til deres hjemland eller tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har i et notat af 13. september 2017 bl.a. oplyst, at det er ministeriets opfattelse, at der på grund af den aktuelle sikkerhedssituation ikke kan tages varig bopæl i Syrien og derfor på nuværende tidspunkt ikke kan meddeles støtte til repatriering til Syrien. Notatet kan læses her

  • Fra den 1. juli 2018 vil de nye ændringer i repatrieringsloven være gældende.

Ifølge ændringerne kan man få udbetalt udgifter på højst 30.000 kr. pr. person til transport af personlige ejendele eller hjælp til udgifter til køb af personligt bohave på 30.000 kr. pr. person.

Man kan endvidere ifølge ændringen få støtte til erhvervsudstyr, uanset til hvilket land man vender tilbage til.

Derudover kan man få hjælp til udgifter til anskaffelse af nationalitetspas m.v. på højst 10.000 kr. pr. person.

 

  • Udlændinge, og Integrationsministeriet har – ved hjælp af Oxford Research – lavet en evaluering for at belyse Dansk Flygtningehjælps varetagelse af rådgivningsopgaven efter repatrieringsloven samt vurdere, hvorvidt varetagelsen lever op til den kontrakt, der er indgået med Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Evalueringen kan læses her.