Integration

Integrationsnet - den professionelle indsats
Integrationsnet er Dansk Flygtningehjælps praksisorienterede kompetence-center indenfor integration af flygtninge og indvandrere i Danmark.

Integrationsnet er en fleksibel og innovativ samarbejdspartner, som kan hjælpe landets kommuner, regioner og organisationer med at skabe bedre integration af flygtninge og indvandrere.

Vores status som 2. aktør med non-profit baggrund sikrer, at vi altid har en decentral, løsningsorienteret og omkostningsbevidst tilgang til opgaverne.
Vi kan koordinere selv komplekse projekter og processer med flere parter på en måde, der optimerer sagsbehandlingen og tilgodeser den enkelte borgers behov.

GOD START
Indsatser under integrationsloven som løser og forebygger problemer i forbindelse med nyankomne flygtninge og indvandrere, fx modtagelsesprogrammer, udredning og traumebehandling.

BEDRE TRIVSEL
Ydelser under serviceloven målrettet udsatte børn, unge og familier, der har vanskeligt ved at få hverdagen til at fungere, fx behandling og terapi ved psykologer og musikterapeuter samt bofællesskaber for uledsagede unge flygtninge.

BEDST VIDERE
Indsatser under Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, som i samarbejde med lokale virksomheder fokuserer på at gøre ledige flygtninge og indvandrere til en del af det danske arbejdsmarked, fx ressourceafklaring, opkvalificering, mentorordninger og socialøkonomiske virksomheder.

Læs mere på www.integrationsnet.dk