DANSKUNDERVISNING

 
 

På vores Lærdansk-sprogcentre tilbyder vi alt fra kompetencegivende danskuddannelser til skræddersyet danskundervisning målrettet individuelle behov. Vores undervisning er bl.a. rettet mod udenlandsk arbejdskraft og udenlandske studerende, kommuner og jobcentre i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen og udsatte flygtninge og indvandrere.

Vi underviser både dag og aften, på sprogcentret, på arbejdspladsen og via net'dansk på internettet.

Læs mere om Lærdansk, Danmarks største netværk af sprogcentre, på www.laerdansk.dk