Undervisning

Center for Udsatte Flygtninge holder temadage og fyraftensmøder, hvor vi deler vores viden med fagpersoner, der arbejder med integration.
 
 

Flygtninge med traumer er en særligt udsat gruppe. For at du som fagperson kan tilbyde den rette hjælp inden for dit fags rammer og vurdere, hvornår der er brug for hjælp fra andre faggrupper, er det vigtigt at have viden om traumer, og hvordan enkeltpersoner og familier præges heraf.

Under afholdte arrangementer kan du finde programmer og oplæg fra arrangementer, vi har afholdt - og måske lade dig inspirere til et arrangement på din arbejdsplads.

Se allerede afholdte arrangementer