Samfund og sprog som rehabilitering

 
 

Center for Udsatte Flygtninge og Videnscenter for tosprogethed og interkulturalitet (UC2) har i et treårigt udviklingsprojekt haft fokus på sprog og samfund i rehabiliteringsarbejdet.

Erfaringerne fra udviklingsprojektet viser, at det kan lade sig gøre at give psykisk syge og flygtninge med traumer flere muligheder i hverdagen. Sociale og rehabiliterende tilbud kan med en målrettet indsats støtte op om sprogindlæringen, være med til bryde isolationen og opbygge netværk.

Baggrund
Flygtninge med traumer eller en psykisk sygdom har vanskeligt ved at lære et nyt sprog og navigere i samfundet. De oplever en særlig sårbarhed i relationen til andre mennesker og har hverken tillid til sig selv, andre eller omverdenen.

Etablerede institutioner, væresteder og sociale tilbud ved ofte ikke, hvad de skal stille op med denne gruppe af udsatte flygtninge. Men ved at opkvalificere medarbejdere, styrke fagligheden i institutionen og samarbejde på tværs af faglige grænser, kan det lykkes at målrette indsatsen og få flygtninge videre i livet.

Lokalprojekter med i metodeudvikling
Tre meget forskellige institutioner har været med til at udvikle og afprøve metoder, der imødekommer målgruppens forudsætninger og behov. Det er det socialpsykiatriske aktivitetscenter Biffen i Brabrand ved Århus, Dansk Flygtningehjælps Center for afklaring og rehabilitering – Hovedstaden samt Kirkens Korshærs Herberg for hjemløse på Nørrebro i København.

Fakta om projektet
Udviklingsprojektet hedder ”Kultur og samfundsforståelse på dansk for unge og voksne flygtninge og indvandrere i socialpsykiatrien og i andre rehabiliterende tilbud”. I daglig tale kaldet ”Samfund og Sprog som Rehabilitering”.

Projektet var finansieret af Velfærdsministeriets 15M pulje fra 2006-2009.