Job og rehabilitering

 
 

Med et to-årigt udviklingsprojekt har Center for Udsatte Flygtninge sat fokus på beskæftigelsesindsatsen for udsatte flygtninge.

Erfaringerne fra projektet er blevet til en model for, hvordan kommunerne kan give beskæftigelsesindsatsen for flygtninge med traumer et løft. Vi kalder det KUR-modellen, fordi Koordinering af det tværfaglige samarbejde er en forudsætning, Undervisning et virkemiddel, og Ressourcefokus er afgørende for succes.

Baggrund
Traumer påvirker store dele af den traumatiseredes liv, og det giver ikke mening at se på ledighed som et isoleret problemfelt. Ved et helhedsorienteret rehabiliteringsforløb kan der tages højde for flygtningens psykiske, fysiske og sociale situation.

Oftest er der mange fagpersoner involveret i et rehabiliteringsforløb. Det er nødvendigt at sikre koordinering af indsatserne, så alle trækker i samme retning.

Metodeudvikling i tre kommuner
I samarbejde med Favrskov, Køge og Odsherred kommuner har Center for Udsatte Flygtninge udviklet og afprøvet modeller for rehabiliteringsforløb med et beskæftigelsesrettet sigte, der sikrer koordinering af indsatsen på tværs af faggrænser og sektorer.

De tre kommuner har gjort sig erfaringer med en koordinator, gruppeforløb for flygtningene og et øget fokus på ressourcer i arbejdet.

Job og rehabilitering var finansieret af Integrationsministeriet, november 2007 til juni 2009.