Forskning om flygtningebørn

Hvornår skal man hviske? Et antropologisk studie af psykosociale indsatser for børn i udsatte flygtningefamilier.
 
 

Denne PhD-afhandling af Trine Brinkmann, der er blevet til i samarbejde mellem Center for Udsatte Flygtninge og Institut for Antropologi, Københavns Universitet, tager afsæt i et etnografisk studie af en række psykosociale aktiviteter med kategorien ’børn i udsatte flygtningefamilier’, der fandt sted i to danske folkeskoler i 2010-2011. Intentionen med de psykosociale aktiviteter var at skabe øget opmærksomhed omkring de barske oplevelser, flygtninge har med sig samt hvordan disse oplevelser potentielt præger deres liv i dag samt at udvikle meningsfulde metoder til at adressere disse problemer og ultimativt støtte og styrke sociale relationer i skoler og hjem.

Afhandlingen skriver sig ind i en efterhånden længere række af antropologiske studier af, hvordan psyko-traumatologi, som et forholdsvist nyt fænomen indenfor global mental sundhed, praktiseres og præger relationer mellem mennesker. Den hviler på en underliggende antagelse om, at psyko-traumatologi giver anledning til nye konstellationer af ekspertise, nye vidensområder, nye professionelle roller og positioner samt nye subjekter i den danske velfærdsstat, her i en folkeskolekontekst.

Overordnet analyserer afhandlingen de psykosociale aktiviteter som bevægelser af mental sundhedspleje, i et grænseland mellem klinik og hjem. Den undersøger tre forskellige slags møder i dette grænseland, henholdsvis:

· vidensformidlende seminarer

· psykosociale børnegrupper i folkeskolen samt

· videnspraksisser i de hjemlige omgivelser hos en familie hvor en far bliver diagnosticeret med PTSD