Udviklingsprojekter og forskning

Center for Udsatte Flygtninge laver metodeudvikling, hvor vi udvikler og afprøver nye metoder, og vi skaber ny viden gennem forskning.
 
 

Der findes mange gode redskaber og metoder, som fagpersoner kan bruge i deres arbejde med udsatte flygtninge. Men det er også nødvendigt at tænke nyt og udvikle de eksisterende metoder, så de bliver mere anvendelige i arbejdet med traumatiserede og andre særligt udsatte flygtninge.  

Vi gennemfører udviklingsprojekterne i samarbejde med kommuner og andre relevante aktører.

Her kan du læse om vores udviklings- og forskningsprojekter: