Rådgivning om udsatte og traumatiserede flygtninge

Gratis rådgivning og faglig sparring om dine handlemuligheder

+45 33 73 53 39

udsatte@drc.dk

mandag-fredag 9.00-16.00

Center for Udsatte Flygtninge hjælper dig med svar på de spørgsmål, du møder i din daglige kontakt med udsatte flygtninge.

  • Hvordan ved jeg, om en flygtning har traumer?
  • Hvordan kan jeg selv støtte flygtningen, og hvornår skal jeg henvise til andre faggrupper?
  • Hvordan kan jeg afdække, om der er tale om kultur eller traumer?
  • Hvilke beskæftigelsesforløb kan jeg tilbyde flygtninge med traumer?
  • Hvor henter jeg mere viden om flygtninge med traumer og deres familier

Rådgivningens indhold

Center for Udsatte Flygtninge har mange års erfaring med psykosociale og beskæftigelsesrettede indsatser for flygtninge. Rådgivningen fokuserer på ressourcer hos den enkelte flygtning og dennes omgivelser, og den tilbyder vejledning i, hvordan ressourcerne bedst kan understøttes.

Vi hjælper med afdækning af problematikker gennem samtale og sparring om faglige tilgange og handlemuligheder. Vi informerer om forebyggelses-, udrednings- og henvisningsmuligheder samt om særlige forløb indenfor undervisning og beskæftigelse. Derudover svarer vi på spørgsmål om lovgivning med mere.

Målgruppe

Rådgivningen henvender sig især til sagsbehandlere, sundhedsplejersker, folkeskolelærere, pædagoger, frivillige og PPR-medarbejdere. Flygtninge og deres pårørende kan også selv få vejledning hos os, lige som studerende og privatpersoner er velkomne.

Tavshedspligt

Medarbejdere ved Center for Udsatte Flygtninge har tavshedspligt om alle personrelaterede spørgsmål.