Rådgivning

Har du behov for rådgivning i faglige spørgsmål?
 
 

Center for Udsatte Flygtninge kan på telefon 33 73 53 39 eller mailadresse udsatte@drc.dk hjælpe dig med spørgsmål, du støder på i din daglige kontakt med udsatte flygtninge, eksempelvis:

  • Hvordan ved jeg, at en flygtning har traumer?
  • Hvordan kan jeg selv støtte flygtningen, og hvornår skal jeg henvise til andre faggrupper?
  • Hvem kan jeg henvise til, når en flygtning i mit område har brug for behandling?
  • Hvad stiller jeg op, når der er ventetid på behandling?
  • Hvor henter jeg mere viden om flygtninge med traumer og deres familier?
  • Hvor kan jeg få supervision?

Vi har mange års erfaring med flygtninge og psykosociale problemstillinger. Vi henviser til relevante personer eller institutioner i lokalområdet, hvis der er brug for for eksempel udredningsopgaver, støttefunktioner i hjemmet og supervision.

Vi har tavshedspligt om alle personrelaterede spørgsmål.

Målgruppe
Rådgivningen henvender sig først og fremmest til kommunalt ansatte, der arbejder med integration, for eksempel sagsbehandlere, sundhedsplejersker, pædagoger, folkeskolelærere og PPR-medarbejdere.

Også studerende, arbejdsgivere og privatpersoner er velkomne til at henvende sig.