Rådgivning

Har du behov for rådgivning i faglige spørgsmål?
 
 

Center for Udsatte Flygtninge kan på telefon 33 73 53 39 eller mailadresse udsatte@drc.dk hjælpe dig med spørgsmål, du støder på i din daglige kontakt med udsatte flygtninge, eksempelvis:

  • Hvordan ved jeg, at en flygtning har traumer?
  • Hvordan kan jeg selv støtte flygtningen, og hvornår skal jeg henvise til andre faggrupper?
  • Hvem kan jeg henvise til?
  • Hvad stiller jeg op, når der er ventetid på behandling?
  • Hvor henter jeg mere viden om flygtninge med traumer og deres familier?

Vi har mange års erfaring med flygtninge og psykosociale problemstillinger. Vi henviser til relevante personer eller institutioner i lokalområdet, hvis der er brug for for eksempel udredningsopgaver, støttefunktioner i hjemmet og supervision.

Vi har tavshedspligt om alle personrelaterede spørgsmål.

Målgruppe
Rådgivningen henvender sig først og fremmest til kommunalt ansatte, der arbejder med integration eller møder flygtninge i det daglige arbejde, for eksempel sagsbehandlere, sundhedsplejersker, pædagoger, folkeskolelærere og PPR-medarbejdere.

Også studerende, arbejdsgivere og privatpersoner er velkomne til at henvende sig.