Henvisningsmuligheder

 
 

I Center for Udsatte Flygtninge skaber vi overblik over behandlingstilbud og andre rehabiliterende tilbud til flygtninge med traumer. For eksempel særligt tilrettelagt sprogundervisning, social rehabilitering og afklaring i forhold til arbejdsmarkedet.

Specialiseret tværfaglig behandling
Flygtninge kan få gratis behandling for deres traumer i specialiserede behandlingstilbud. Desværre kan der være lang ventetid på behandlingscentrene. Du kan få overblik over eksisterende behandlingstilbud på portalen traume.dk.

Andre tilbud til flygtninge med traumer
Flygtninge med traumer har også behov for andre tilbud, der kan støtte op om deres øvrige livssituation og integrationsproces.

Vi samler informationer om rehabiliterende tilbud til flygtninge med traumer på portalen traume.dk. Her kan du finde tilbud inden for kategorierne:

  • Tværfaglig behandling
  • Øvrige behandlere
  • Børn og unge
  • Beskæftigelsestilbud
  • Støtte og rehabilitering
  • Danskundervisning
  • Frivilligtilbud
  • Videnscentre