Center for Udsatte Flygtninge

Center for Udsatte Flygtninge er Dansk Flygtningehjælps videnscenter med indgående kendskab til integration og rehabilitering.

Vi indsamler viden og tilbyder konkrete redskaber og metoder til, hvordan flygtninge med traumer og andre særligt udsatte flygtninge får et aktivt og værdigt liv i det danske samfund.

Hvis du i dit arbejde møder flygtninge med traumer, for eksempel som kommunal sagsbehandler, underviser eller pædagog, kan du hente hjælp hos os.

Du kan få viden om

  • Traumer og den bedst mulige støtte til flygtninge
  • Traumers indvirkning på familiens liv
  • Særligt tilpasset danskundervisning, behandling og afklaring til job

Center for Udsatte Flygtninge afholder temadage, fyraftensmøder og yder rådgivning om arbejdet med flygtninge med traumer og bidrager til fortalerarbejdet i Dansk Flygtningehjælp.

Læs mere om Center for Udsatte Flygtninge på udsatteflygtninge.dk.

Du kan også finde viden på traume.dk - en portal for fagfolk, som Center for Udsatte Flygtninge står bag sammen med fire andre aktører.

Gå til udsatteflygtninge.dk