Asyl

Dansk Flygtningehjælps asylafdeling rådgiver asylansøgere i alle faser af asylproceduren.

Vi rådgiver asylansøgere i alle faser af asylproceduren. Rådgivningen kan give svar på spørgsmål om asylproceduren, den danske udlændingelov, Dublin-forordningens bestemmelser eller udrejsespørgsmål. Vi vejleder også ofte personer omkring asylansøgere og flygtninge, eksempelvis sagsbehandlere, frivillige, familiemedlemmer, osv. 

Vores rådgivning er baseret på en opdateret viden om flygtninge og asylansøgeres vilkår, rettigheder og retspraksis samt om de områder, de flygter fra.

På siderne herunder kan du finde vores rådgivningstilbud til asylansøgere, specifik rådgivning målrettet afviste asylansøgere, information om asylproceduren samt lovgivningen på området.

Tolkning og fortrolighed

Når Dansk Flygtningehjælp rådgiver på et asylcenter, sørger vi for, at der er tolke til stede. Besøger du os i den åbne rådgivning i Borgergade, og taler du ikke engelsk eller dansk, skal du selv have en person med, der kan tolke for dig. Telefonisk rådgivning foregår ligeledes på engelsk eller dansk. Alle medarbejdere i Dansk Flygtningehjælp har tavshedspligt. Det betyder, at du kan tale med os om alt – også fortrolige oplysninger, som du ikke ønsker, at andre personer eller myndigheder får viden om.


For non Danish speakers

Get information in English and other languages here