Watch the videos about returning home
Watch the videos about returning home

Rådgivning til afviste asylansøgere

 
 

Har du fået endeligt afslag på asyl?
Som afvist asylansøger kan det være, at du har spørgsmål til, hvorfor du har fået afslag på din asylansøgning, hvad der skal ske nu, eller at du er bekymret for, hvad der vil ske, hvis du vender tilbage til dit hjemland.

Siden maj 2014 har Dansk Flygtningehjælp haft en særlig rådgivningstjeneste, der har til opgave at give uafhængig rådgivning til asylansøgere, som har fået afslag på asyl.

Rådgivningen tager udgangspunkt i din konkrete situation og behov, og samtalen har til formål at sikre, at du opnår afklaring vedrørende din situation. Således kan du få afklaret eventuelle spørgsmål om, hvorfor du har fået afslag på asyl, om muligheder eller fravær af muligheder for at opnå opholdstilladelse på andet grundlag samt få information om de konkrete støttemuligheder, der måtte være i forbindelse med din tilbagevenden til hjemlandet.

HVORDAN KAN DU FÅ HJÆLP?

Generelle informationsmøder
Dansk Flygtningehjælp afholder jævnligt generelle informationsmøder på alle kommunale asylcentre i Danmark, hvor vi fortæller om, hvad den nye rådgivningstjeneste for afviste asylansøgere tilbyder. Kontakt dit centerpersonale, hvis du vil høre, hvornår vi besøger dit center. 

Individuelt rådgivningsforløb
Udover de generelle informationsmøder har du også mulighed for at få et individuelt rådgivningsforløb, hvor du kan få dit afslag på asyl gennemgået, modtage juridisk rådgivning samt drøfte de overvejelser og konkrete spørgsmål, der er vigtige for dig i forhold til at vende tilbage. Der vil være tolk til stede ved samtalen.

Hvis du ønsker en individuel samtale med os og bor på et kommunalt asylcenter, kan du bede dit centerpersonale om at booke en samtale med os. Hvis du bor på et Røde Kors center, kan du i stedet kontakte Røde Kors’ personale, som også tilbyder rådgivning til afviste asylansøgere.