Dublin-retshjælp

Klagemulighed i Dublin-sager.

Dublin III-forordningen er en aftale mellem EU-landene og få andre lande, som definerer, hvilket land der har ansvaret for behandlingen af en asylsag. Udgangspunktet er, at en asylansøger skal have sin asylansøgning behandlet i det land, hvor vedkommende først er blevet registreret.

Dublin-reglerne har nogle undtagelser, og hvis Udlændingestyrelsen fortæller dig, at de vil sende dig tilbage til et andet europæisk land, kan du under samtalen med Udlændingestyrelsen sige, at du vil klage. Du skal inden for syv dage meddele, at du vil klage over Udlændingestyrelsens beslutning. Så vil der blive arrangeret en samtale med Dansk Flygtningehjælp, og repræsentanten fra Dansk Flygtningehjælp vil hjælpe dig med at klage over afgørelsen om overførsel til et andet land. Klagen sendes efterfølgende til Flygtningenævnet, som træffer den endelige afgørelse.