Rådgivning om asyl

Er du asylansøger i Danmark, kan du få personlig rådgivning gennem Dansk Flygtningehjælps asylrådgivning.

Rådgivningen gælder i alle faser af asylproceduren, herunder også før en ansøgning om asyl eller efter endeligt afslag fra de danske myndigheder. 

Har du spørgsmål til asylproceduren, frihedsberøvelse, genoptagelse af sager, Dublin-reglerne, udsendelse fra Danmark eller et brev, du ikke kan forstå, kan vi give dig svar.

Læs mere om vores rådgivningstilbud her

Ikke-asylrelaterede spørgsmål

Dansk Flygtningehjælps frivillige rådgivning hjælper med ikke-asylrelaterede spørgsmål. 

Vores frivillige rådgivninger kan hjælpe med at besvare spørgsmål, som ikke er relateret til asyl, eksempelvis familiesammenføring, andre typer opholdstilladelser, integrationsloven, lov om aktiv socialpolitik eller andre juridiske, psykologiske eller sociale anliggender. Rådgivningen er bemandet med socialrådgivere, jurister og psykologer, der alle arbejder på frivillig basis. Rådgiverne har tavshedspligt.


For non Danish speakers

Get information in English and other languages here