Flygtninge og asylansøgninger i tal

Den danske udlændingelov er på en række punkter blevet skærpet gennem årene, og det er langtfra let at få beskyttelse i Danmark. For at blive anerkendt som flygtning skal man opfylde nogle konkrete betingelser, men udgangspunktet er fortsat, at hvis man er forfulgt og har behov for beskyttelse, så kan man få det i Danmark.

At komme hertil og få sin sag behandlet er blevet vanskeligere over den seneste årrække. Muligheden for at søge om asyl ved en dansk repræsentation i udlandet blev ophævet i 2002. Flyselskaberne kan pålægges straf, hvis de tager personer uden gyldigt pas og visum med til Danmark, og et visum er svært at få for personer fra de lande, der normalt kommer flygtninge fra. Dette medfører, at det i praksis er nærmest umuligt for flygtninge at indrejse lovligt i Europa og Danmark, og flygtninge betaler ofte store beløb til menneskesmuglere for at flygte fra deres hjemland.

De faktiske tal
Udlændingestyrelsens hjemmeside kan du se tal og statistikker over, hvor mange asylansøgere der kommer til Danmark, hvor mange der får deres sag behandlet, samt hvor mange der har fået beskyttelse i landet.