Det mener vi

Vi giver vores mening til kende
Dansk Flygtningehjælp giver ofte sin mening til kende og præsenterer sine holdninger til flygtningepolitikken i en kort og kontant form.

Når der arbejdes med lovændringer på asyl- og flygtningeområdet, giver vi vores mening til kende i form af høringssvar til lovforslag, vejledninger og lignende, som ministerierne har sendt til udtalelse, før den endelige lovændring vedtages.