Dansk Flygtningehjælps asylrådgivning

 
 

Juridisk hjælp og rådgivning til asylansøgere

Er du asylansøger i Danmark, kan du få personlig rådgivning gennem Dansk Flygtningehjælps asylrådgivning. Det gælder i alle faser af asylproceduren, herunder også før en ansøgning om asyl eller efter endeligt afslag fra de danske myndigheder. Har du spørgsmål om asylproceduren, frihedsberøvelse, genoptagelse af sager, Dublin-reglerne, udsendelse fra Danmark eller et brev, du ikke kan forstå, kan vi give dig svar.

Læs nærmere om vores rådgivningstilbud i menuen til venstre. 

Tolkning og fortrolighed

Når Dansk Flygtningehjælp rådgiver på et asylcenter, sørger vi for, at der er tolke til stede. Besøger du os i den åbne rådgivning i Borgergade, og taler du ikke engelsk eller dansk, skal du selv have en person med, der kan tolke for dig. Telefonisk rådgivning foregår ligeledes på engelsk eller dansk. Alle medarbejdere i Dansk Flygtningehjælp har tavshedspligt. Det betyder, at du kan tale med os om alt – også fortrolige oplysninger, som du ikke ønsker, at andre personer eller myndigheder får viden om.

Ikke-asylrelaterede spørgsmål

Dansk Flygtningehjælps frivillige rådgivning hjælper med ikke-asylrelaterede spørgsmål
Vores frivillige rådgivninger kan hjælpe med at besvare spørgsmål, som ikke er relateret til asyl, eksempelvis familiesammenføring, andre typer opholdstilladelser, integrationsloven, lov om aktiv socialpolitik eller andre juridiske, psykologiske eller sociale anliggender. Rådgivningen er bemandet med socialrådgivere, jurister og psykologer, der alle arbejder på frivillig basis. Rådgiverne har tavshedspligt.

Hvis du ikke er tilfreds med rådgivningen

Dansk Flygtningehjælp har et ønske om at tilbyde rådgivning på et højt fagligt niveau, og vi arbejder løbende på at forbedre kvaliteten af rådgivningen. Derfor har du mulighed for at klage over rådgivningen. Hvis du ikke er tilfreds med den rådgivning og vejledning, du har modtaget hos os i forbindelse med din asylsag, så kan du indsende en begrundet klage til Dansk Flygtningehjælp. Det kan f.eks. være, at du ikke er tilfreds med sagsbehandlerens opførsel, tolkens arbejde ved tolkede samtaler, rammerne for rådgivningen eller at du ikke mener, at du har modtaget en korrekt rådgivning. Klagen sendes til Dansk Flygtningehjælp, Borgergade 10, 3. sal, 1300 København K eller på mail advice@drc.ngo. Klagen vil normalt blive behandlet af afdelingschefen inden for ca. 14. dage, og du vil modtage et skriftligt svar.

Bemærk, at Dansk Flygtningehjælp ikke har kompetence til at træffe afgørelse i din asylsag, og at Dansk Flygtningehjælp kan beslutte ikke at foretage sig noget i din sag, hvis vi vurderer, at det ikke er juridisk muligt at få genoptaget din asylsag ved Flygtningenævnet eller anden myndighed.