Landeprofiler

Overblik over situationen i oprindelseslande samt dansk asylpraksis
 
 

Dansk Flygtningehjælp samler baggrundsoplysninger om de lande, asylsøgere og flygtninge i Danmark kommer fra. Nogle af de væsentligste er beskrevet i landeprofiler, der giver et hurtigt overblik over blandt andet landets politiske situation og dansk asylpraksis.

Dansk Flygtningehjælps landeprofiler og temanotater kan downloades her.

Vi støtter os desuden op ad baggrundsoplysninger fra f.eks. UNHCR, Ecoi og Edal om de enkelte lande.

Refworld.org er organiseret af FN's Flygtningeorganisation, UNHCR, hvor asyl- og flygtningerelevant materiale fra UNHCR, internationale organisationer samt myndigheder er samlet. 

Ecoi.net er drevet af østrigsk Røde Kors, som samler og strukturerer relevante baggrundsoplysninger relateret til asyl og flygtninge.

European Database of Asylum Law (EDAL) er en nyere, online database over retspraksis vedrørende 19 EU-medlemslande og disses retspraksis i asyl- og flygtningespørgsmål. Desuden kan man finde domme fra EU-Domstolen og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.