Dansk Flygtningehjælps asylafdeling

 
 

Asylafdelingens arbejde
Asylafdelingens primære opgaver er at rådgive asylansøgere i alle faser af asylproceduren, være retshjælp for asylansøgere, der skal overføres til et andet europæisk land i medfør af Dublin-forordningen, samt tage del i den danske Åbenbart Grundløs-procedure. Vi er ligeledes involveret i europæisk asyl- og flygtningearbejde, og vi udfører policyarbejde på dansk og europæisk plan. 

Asylafdelingen udarbejder både selvstændigt og i samarbejde med andre aktører baggrundsoplysninger om situationen i flygtninges hjemlande. Desuden udpeger vi medlemmer til Flygtningenævnet, hvilket medfører, at vi skal bidrage med vores faglige ekspertise til Flygtningenævnets arbejde. 

Rådgivning til asylansøgere
Dansk Flygtningehjælps asylrådgivning tilbyder rådgivning til alle asylansøgere i Danmark. Rådgivningen giver svar på spørgsmål om asylproceduren, den danske udlændingelov, Dublin-forordningens bestemmelser samt udrejsespørgsmål. Rådgivningen er baseret på en opdateret viden om flygtninge og asylansøgeres vilkår og rettigheder samt om de områder, de flygter fra.

Spørgsmål og svar
Hvad er asyl? Hvem kan få asyl i Danmark? Hvordan søger man asyl? Hvordan er proceduren gennem asylsystemet? Hvilke rettigheder og pligter har man som asylansøger? Og hvad sker der, hvis man ikke opnår asyl? Alle disse spørgsmål og generel information kan du få svar på her på hjemmesiden sammen med nyttige råd til asylansøgere. Du kan også finde 25 spørgsmål og svar om flygtninge her.