Børneattest

For at skabe trygge rammer for mødet mellem frivillige og flygtninge er det vigtigt for os at indhente børneattest fra alle frivillige. Af børneattesten fremgår det, om man er dømt for overgreb mod børn, og alle organisationer, der beskæftiger sig med børn, har pligt til at indhente disse attester. 

Sådan indhenter vi din børneattest:

1. Udfyld nedenstående formular.
2. Hold øje med din e-boks, hvortil Politiet sender en anmodning om indhentelse af din børneattest. Der kan godt gå et par uger.
3. Godkend Politiets anmodning inden for 14 dage efter du har modtaget den på e-boks. 
Hvis du ikke godkender anmodningen fra Politiet på e-boks inden for 14 dage, annullerer Politiet bestillingen af din børneattest. I så fald er du nødt til at starte processen forfra. Hold derfor øje med e-boks og godkend Politiets anmodning så snart du kan.

NB. Uden bindestreg

Du modtager en kvittering på den emailadresse, du har oplyst. Dette må ikke forveksles med Politiets anmodning på e-boks, som du skal godkende.